Skip to main content

21 decembrie 2021

Viziune pe termen lung pentru zonele rurale: lansarea Pactului Rural

Loading

Comisia Europeană a lansat Pactul Rural, o inițiativă care a fost anunțată în Viziunea sa pe termen lung pentru zonele rurale, prezentată în iunie 2021.

Noul pact își propune să mobilizeze autoritățile publice și părțile interesate pentru a acționa pentru nevoile și aspirațiile rurale. Acesta va oferi un cadru comun de angajare și cooperare între părțile interesate la nivel european, național, regional și local. Comisia va facilita acest cadru cu partenerii și rețelele și va încuraja schimbul de idei și bune practici la toate nivelurile.

Pe baza unor consultări ample cu cetățenii și părțile interesate din mediul rural, viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE identifică provocările stringente și evidențiază unele dintre cele mai promițătoare oportunități care sunt disponibile pentru aceste zone. Cu sprijinul Pactului rural și al Planului de acțiune rurală lansat de Comisie, viziunea pe termen lung urmărește să facă zonele rurale ale UE mai puternice, mai conectate, mai rezistente și mai prospere.

Sursa: Știri zilnice 20 / 12 / 2021 (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent