Skip to main content

20 septembrie 2023

Un set de Corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 621.A, 621.B și 622.A sunt emise de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) a emis corrigendum-uri pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte 621.A, 621.B și 622.A.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat următoarele:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului A – Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii – educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/621.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
Scopul acestui corrigendum este actualizarea Capitolului 7.6 din Ghidul Solicitantului conform Ordinului nr. 5866/30.08.2023. Astfel, acestui document i se adaugă Anexa III.9 – Model chestionar privind baza materială a apelului de proiecte PRNV/2023/621.A/1.

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului B – Infrastructura educațională pentru învățământul primar și secundar – filiera teoretică și vocațională și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/621.B/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
Scopul acestui corrigendum este actualizarea Capitolului 7.6 din Ghidul Solicitantului conform Ordinului nr. 5866/30.08.2023. Astfel, acestui document i se adaugă Anexa III.9 – Model chestionar privind baza materială a apelului de proiecte PRNV/2023/621.B/1.

CORRIGENDUM nr. 1 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului A – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice) inclusiv în sistem dual și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/622.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
Scopul acestui corrigendum este actualizarea Capitolului 7.6 din Ghidul Solicitantului conform Ordinului nr. 5866/30.08.2023. Astfel, acestui document i se adaugă Anexa III.9 – Model chestionar privind baza materială a apelului de proiecte PRNV/2023/622.A/1.

Ghidurile se pot găsi pe site-ul https://www.nord-vest.ro/un-set-de-corrigendum-uri-pentru-ghidurile-aferente-apelurilor-de-proiecte-621-a-621-b-si-622-a-sunt-emise-de-catre-agentia-de-dezvoltare-regionala-nord-vest-in-calitate-de-autoritate-de-management/

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management, prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-umului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a fiecărui apel de proiecte.

Share:

asistent
Atlas - Asistent