Skip to main content

10 noiembrie 2021

Un nou Apel de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2022)

Loading

5 milioane de lei disponibili pentru proiecte de punere în siguranţă, elaborarea documentaţiei tehnice pentru restaurare, întreţinere şi reparaţii curente la obiective monument istoric

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) anunţă deschiderea sesiunii I / 2022 a apelurilor de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). O finanţare totală în valoare de 5.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele patru categorii, şi anume: 1) intervenţii de urgenţă (1.500.000 lei), 2) pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei); 3) Roşia Montană, patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei), respectiv 4) Timişoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei).

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI pentru 2022 sunt punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol; angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice şi contribuţia la programe naţionale şi europene dedicate patrimoniului cultural. Prin urmare, primele două apeluri – intervenţii de urgenţă şi proiectare (elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru restaurare) – au adresabilitate naţională, în timp ce apelurile tematice vin să sprijine eforturile de recuperare şi punere în valoare a patrimoniului construit, în contextul unor proiecte mai ample de promovare şi de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului cultural.

Pot beneficia de finanţarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte şi cofinanţare în cadrul acestui apel, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric aflat pe teritoriul României.
Fiecare subprogram al Apelului 1/2022 are condiţii specifice de eligibilitate şi vă invităm să consultaţi pagina www.patrimoniu.ro/timbru pentru studierea documentaţiei aferente înscrierii cu proiecte şi a criteriilor pentru acordarea finanţării.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 Lei pentru sub-programul Intervenţii de urgenţă (IU); 140.000 lei pentru sup-programul Proiectare; 100.000 Lei pentru sup-programul Roşia Montană, patrimoniu mondial în pericol, respectiv 100.000 Lei pentru sup-programul Timişoara, Capitală Europeană a Culturii.

Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanţare este 1 februarie 2022, ora 16:00, iar depunerea cererilor de finanţare se va desfăşura exclusiv online, începând cu 1 decembrie 2021 pe platforma https://tmi.patrimoniu.ro.

Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.

Potenţialii beneficiari sunt invitaţi, de asemenea, să se aboneze la notificările despre Apelurile de finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice, aici: https://bit.ly/3ppjcaH.

Share:

asistent
Atlas - Asistent