Skip to main content

02 septembrie 2021

UE și Maroc: parteneriat verde privind energia, clima și mediul

Loading

Uniunea Europeană și Regatul Marocului își propun să își consolideze cooperarea în lupta împotriva schimbărilor climatice și să coopereze la promovarea tranziției lor energetice, protejarea mediului și stimularea economiei ecologice.

 

Parteneriatul verde cu Marocul este una dintre primele inițiative ale UE cu o țară parteneră, cu scopul de a promova dimensiunea externă a Acordului verde european prin acțiuni la fața locului. Odată agreat, acest parteneriat verde va contribui la:

 

  • atingerea obiectivelor comune de a deveni economii cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezistente la schimbările climatice și la o tranziție către economia verde;
  • consolidarea dialogului timpuriu de politici și coordonarea privind energia, schimbările climatice, protecția mediului și economia verde la nivel bilateral, regional și multilateral;
  • încurajarea proiectelor inovatoare, durabile, care creează locuri de muncă și spații ecologice;
  • dezvoltarea unei cooperări triunghiulare cu alți actori internaționali cu scopul de a încuraja un angajament mai puternic pentru atingerea obiectivelor Acordului de la Paris și pentru o promovare colectivă a agendei globale privind clima.

Primele rezultate ale acestui parteneriat vor fi prezentate în noiembrie 2021 la COP26, când ambele părți vor prezenta un raport de progres privind activitatea desfășurată în contextul parteneriatului.

https://ec.europa.eu/clima/news/eu-and-morocco-form-green-partnership-energy-climate-and-environment-ahead-cop-26_ro

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent