Skip to main content

16 decembrie 2021

UE lansează un program global de 1,5 miliarde EUR pentru a sprijini organizațiile societății civile

Loading

Comisia a adoptat programul Europa Globală pentru a sprijini organizațiile societății civile, în valoare de 1,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Finanțarea va sprijini organizațiile societății civile din Europa, le va consolida capacitățile și va crește participarea acestora la dialogul politic în țările partenere, contribuind la un mediu favorabil pentru activitatea lor.

Domeniul prioritar 1, în valoare de 1,33 miliarde EUR, va sprijini o societate civilă incluzivă, participativă, împuternicită și independentă și un spațiu democratic în țările partenere, precum și un dialog deschis și incluziv cu și între organizațiile societății civile.

Domeniul prioritar 2, în valoare de 151 de milioane EUR, va continua derularea programului de educație pentru dezvoltare și de sensibilizare (DEAR). Programul promovează o societate mai bine informată și mai incluzivă și își propune să crească și să consolideze cunoștințele, abilitățile și oportunitățile cetățenilor UE în promovarea dezvoltării durabile și în abordarea provocărilor globale, cum ar fi inegalitățile și crizele ecologice la nivel local și global.

Majoritatea procedurilor și acțiunilor programului vor fi implementate la nivel de țară. Programul va reflecta principiile cheie ale UE incluse, de exemplu, în cel de-al Planul de acțiune pentru egalitatea de gen III, abordarea bazată pe drepturile omului a parteneriatelor internaționale și Strategia UE privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025.

Sursa: Global Europe: €1.5 billion to support civil society (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent