Skip to main content

20 septembrie 2021

UE anunță sprijin suplimentar pentru democrație și drepturile omului de 119,5 milioane EUR pentru 2021

Loading

20 septembrie 2021

După Săptămâna Internațională a Democrației din 2021, Uniunea Europeană a anunțat cinci acțiuni în valoare de 119,5 milioane EUR pentru a spori sprijinul european puternic pentru democrație și drepturile omului din întreaga lume în 2021.

UE se angajează pe deplin să protejeze și să împuternicească indivizii, să construiască societăți rezistente, incluzive și democratice și să promoveze un sistem global pentru drepturile omului și democrație. Nu va rămâne inactiv în fața erodării democrației și a nivelurilor în creștere a încălcărilor drepturilor omului, inegalității, intoleranței, prejudecăților și discriminării.

Măsurile anunțate astăzi vor asigura sprijinul UE către organizațiile societății civile, activiștii democrației și apărătorii drepturilor omului din 116 țări, cu o atenție deosebită acordată femeilor și tinerilor. De asemenea, vor contribui la stimularea cooperării politice la cel mai înalt nivel pentru apărarea democrației la nivel global.

Fondurile vor contribui la punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE pentru drepturile omului și democrație 2020-2024 și a planurilor de țară în cadrul Planului de acțiune de gen III al UE. De asemenea, acestea vor oferi o ușurare atât de necesară Biroului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (ONU OCDE).

Acțiuni anunțate

Cele 5 milioane de euro pentru Alianța pentru sprijinirea democrației vor încuraja colectarea și analiza datelor și vor consolida cooperarea dintre UE și statele sale membre în domeniul democrației și drepturilor omului.

UE va sprijini Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) , pilonul drepturilor omului al Organizației Națiunilor Unite, cu 4,8 milioane EUR pentru bugetul său pentru 2021.

Aproximativ 100,8 milioane EUR vor fi folosiți pentru a sprijini organizațiile locale ale societății civile, activiștii democrației și apărătorii drepturilor omului din 116 țări partenere. Aceste fonduri vor proveni din alocările de țară în cadrul noului instrument de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (NDICI) și vor fi gestionate de delegațiile UE.

Cele 4 milioane de euro din Fondul UE pentru Crizele Drepturilor Omului vor continua să ofere sprijin rapid și confidențial organizațiilor societății civile în unele dintre cele mai dificile, periculoase și imprevizibile situații politice din lume, în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt cele mai vulnerabile și amenințate.

Campusul Global al Drepturilor Omului , o rețea unică de o sută de universități, va primi 4,9 milioane EUR pentru anul universitar 2021-2022. Campusul Global a fost creat de UE pentru a promova cooperarea regională și globală în domeniul educației drepturilor omului prin șapte programe de masterat regionale.

Săptămâna Democrației 2021 a fost reprezentată de o serie de evenimente „Împreună: Parteneriate mai puternică pentru susținerea democrației“.

Domeniile de acțiune sunt: ​​(i) promovarea valorilor fundamentale ale democrației; (ii) statul de drept; (iii) universalitatea, indivizibilitatea și interdependența drepturilor omului; (iv) respectarea demnității umane; (v) principiile nediscriminării, egalității și solidarității; și (vi) respectarea principiilor Cartei Națiunilor Unite și a dreptului internațional al drepturilor omului.

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4708

Share:

asistent
Atlas - Asistent