Skip to main content

21 septembrie 2021

Ucenicie de calitate și eficientă: Comisia Europeană face bilanțul progreselor statelor membre

Loading

Comisia Europeană a publicat un raport care face bilanțul modului în care statele membre UE implementează Cadrul european pentru ucenicie de calitate și eficientă

14 septembrie 2021

La trei ani de la punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 2018 privind un Cadru european pentru ucenicie de calitate și eficientă (CEUCE), raportul Comisiei arată că cele 7 criterii privind învățarea și condițiile de muncă sunt în vigoare în majoritatea statelor membre, în timp ce sunt necesare progrese suplimentare în implementarea cele 7 criterii privind condițiile-cadru.

Raportul confirmă faptul că CEUCE continuă să fie relevant și actual, rămânând un instrument cheie pentru îmbunătățirea calității și eficacității uceniciei în întreaga UE.

De asemenea, raportul indică faptul că CEUCE sprijină statele membre să-și îmbunătățească în mod continuu schemele de ucenicie, inclusiv pe acele criterii care erau deja parțial în vigoare în 2018.

Raportul include fișe de țară cu o evaluare a situației și a progreselor din fiecare stat membru.

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Ucenicia de calitate poate face o astfel de diferență în a ajuta oamenii să intre pe piața muncii. Ea oferă oamenilor experiență și abilități reale de muncă, devenind calea rapidă către angajare. Este o punte către locuri de muncă. Încurajez toate statele membre să continue să lucreze intens pentru a aduce la viață Cadrul european pentru ucenicie de calitate și eficientă, astfel încât să oferim oamenilor abilitățile de care au nevoie pentru a-și asigura un loc de muncă de calitate.”

Context

În domeniul educației și formării profesionale, ucenicia este o formă eficientă de învățare bazată pe muncă, prin care se facilitează tranziția de la educație și formare la piața muncii. Pentru a se asigura că uceniciile sunt profitabile atât pentru ucenici, cât și pentru angajatori, în 2018 statele membre UE au convenit asupra unui Cadru european pentru ucenicie de calitate și eficientă.

Recomandarea Consiliului privind CEUCE definește 14 criterii de calitate: 7 cu privire la condițiile de învățare și de muncă și alte 7 cu privire la condițiile-cadru.

Comisia Europeană continuă să sprijine statele membre în punerea în aplicare a Cadrului și, în sens mai larg, comunitatea extinsă din domeniu pentru îmbunătățirea ofertei, calității și imaginii uceniciei, precum și a mobilității ucenicilor, inclusiv prin Alianța europeană pentru ucenici (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en) și prin serviciile suport pentru ucenicie (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&intPageId=5235&langId=en).

Sursa:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10070

Share:

asistent
Atlas - Asistent