Skip to main content

02 septembrie 2021

TVA pentru comerțul electronic

Loading

De la 1 iulie 2021, regulile TVA pentru activitățile de comerț electronic transfrontalier între consumatori (B2C) s-au schimbat.

Principalele modificări sunt următoarele:

Vânzătorii online, inclusiv piețele/platformele online, se pot înregistra într-un singur stat membru al UE și acest lucru va fi valabil pentru declararea și plata TVA-ului pentru toate vânzările la distanță de bunuri și livrările transfrontaliere de servicii către clienții din UE; pragurile existente pentru vânzările la distanță de bunuri în UE vor fi abolite și înlocuite cu un nou prag la nivelul UE de 10 000 EUR. Sub acest prag de 10 000 EUR, livrările de servicii TBE (telecomunicații, radiodifuziune și electronice) și vânzările la distanță de bunuri în UE pot rămâne supuse TVA-ului în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă; sunt introduse dispoziții speciale prin care piețele/platformele online care facilitează livrarea de bunuri sunt considerate, în scopuri de TVA, că au primit și furnizat bunurile în sine („furnizor considerat”); în plus, sunt introduse noi cerințe de păstrare a înregistrărilor pentru piețele/ platformele online care facilitează furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv în cazul în care astfel de piețe/platforme online nu sunt un furnizor considerat.

Astfel:

  • Consumatorii vor aprecia să știe că atunci când cumpără bunuri online din afara sau din interiorul UE, cota de TVA aplicată este aceeași ca și pentru bunurile achiziționate în țara lor de origine – noile reguli asigură faptul că TVA-ul este plătit acolo unde are loc consumul de bunuri;
  • Întreprinderile din UE vor putea să crească într-un mediu simplificat, mai echitabil și să depășească barierele din calea vânzărilor transfrontaliere online. Piața unică digitală europeană își propune să facă tehnologia să funcționeze pentru oamenii dintr-o economie digitală echitabilă și competitivă;
  • Cetățenii UE vor vedea veniturile publice în creștere – urmare a plăților crescute de TVA și a mai puține fraude TVA, toate statele membre vor beneficia.
  • https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent