Skip to main content

20 octombrie 2021

Tranziția energiei curate prin intermediul comunității în regiuni de cărbune, turbă și șisturi petroliere

Loading

În cadrul Programului LIFE, puteți depune proiecte în cadrul apelului «Tranziția energiei curate prin intermediul comunității în regiuni de cărbune, turbă și șisturi petroliere», proiectele putând fi depuse până la 12 ianuarie 2022, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon prezintă numeroase oportunități regiunilor cu consum ridicat de carbon. Acest apel își propune să susțină și să maximizeze fondurile utilizate prin Mecanismul de Tranziție Justă în regiunile de cărbune, turbă și șisturi petroliere prin dezvoltarea și implementarea elementelor legate de energia durabilă ale planurilor lor de tranziție echitabilă teritorială și combinând în mod eficient sprijinul oferit de Mecanismul de Tranziție Justă și/sau și alte surse de finanțare disponibile.

Propunerile ar trebui să consolideze capacitatea comunităților din regiunile de cărbune, turbă și șisturi petroliere de a maximiza fondurile Mecanismului de Tranziție Justă în domeniul tranziției energiei curate, ducând la o creștere a utilizării eficienței energetice și a soluțiilor de energie regenerabilă. Propunerile ar trebui să sprijine activitățile locale/regionale, care sunt în concordanță cu Planurile de Tranziție Justă teritorială și vizează utilizarea eficientă a resurselor Mecanismului de tranziție echitabilă și / sau a altor surse de finanțare publică și / sau privată. Activitățile propuse ar trebui să se concentreze puternic pe implicarea comunităților locale și a cetățenilor în tranziția energiei curate.

Propunerile vor pune accent pe următoarele domenii (neexhaustive):

  • alinierea strategiilor locale/regionale la tranziția energiei curate și consolidarea implementării prin implementarea sprijinului din Mecanismul de tranziție justă, care ar trebui să includă, de asemenea, un angajament puternic al cetățenilor în structurile de guvernanță și procesele de luare a deciziilor;
  • consolidarea capacității și a înțelegerii între părțile cheie interesate, comunitățile locale și cetățenii pentru tranziția energiei curate, în special, cu accent pe oportunitățile economice și sociale și beneficiile asupra mediului și sănătății;
  • reducerea sărăciei energetice, inclusiv demonstrarea beneficiilor mai largi cum ar fi îmbunătățirea sănătății;
  • dezvoltarea unor proiecte de energie durabilă, cum ar fi renovarea clădirilor eficiente din punct de vedere energetic, sisteme de încălzire și răcire urbană eficiente din punct de vedere energetic sau soluții de transport cu emisii reduse de carbon.

Mai multe detalii:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent