Skip to main content

20 septembrie 2021

Transport: 7 miliarde EUR pentru proiecte cheie de infrastructură pentru legături lipsă cheie și transport ecologic

Loading

O cerere de propuneri lansată în cadrul Facilității pentru Conectarea Europei (CEF) pune la dispoziție 7 miliarde EUR pentru proiectele care vizează o infrastructură de transport europeană nouă, modernizată și îmbunătățită. Majoritatea proiectelor finanțate în cadrul acestei cereri vor contribui la creșterea durabilității rețelei noastre generale de transport, punând UE pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivul acordului european european de reducere a emisiilor de transport cu 90% până în 2050.

Infrastructură durabilă, inteligentă și rezistentă

Apelul susține viziunea Comisiei Europene privind mobilitatea durabilă, inteligentă și rezistentă. Pe măsură ce sectorul se recuperează de la pandemia COVID-19, acesta trebuie să se reconstruiască mai bine, folosind oportunitatea de a dezvolta în continuare moduri și tehnologii de transport durabile și de a exploata pe deplin oportunitățile oferite de tehnologiile digitale.

UE are nevoie de un sistem de transport multimodal eficient și interconectat atât pentru pasageri, cât și pentru marfă. Aceasta trebuie să includă o rețea feroviară accesibilă, de mare viteză, o infrastructură abundentă de reîncărcare și realimentare pentru vehiculele cu emisii zero și o automatizare sporită pentru o eficiență și siguranță mai mari.

Apelul abordează fiecare dintre aceste puncte cu:

  • 5,175 miliarde EUR pentru proiecte de infrastructură pe rețeaua centrală și cuprinzătoare TEN-T (căi ferate, căi navigabile interioare, porturi maritime și interioare, drumuri, terminale feroviare și platforme logistice multimodale, hub-uri multimodale pentru pasageri, aplicații inteligente și interoperabile pentru transport, sigur și sigur mobilitate, rezistența infrastructurii);
  • 1,575 miliarde EUR pentru o nouă facilitate de infrastructură pentru combustibilii alternativi implementată printr-un apel continuu până în 2023 (inclusiv infrastructura de încărcare rapidă a energiei electrice și de alimentare cu hidrogen a rețelei TEN-T);
  • 330 de milioane EUR pentru adaptarea TEN-T la dubla utilizare a apărării civile (pachet de mobilitate militară).

https://cinea.ec.europa.eu/news/transport-eu7-billion-key-infrastructure-projects-key-missing-links-green-transport-2021-09-17_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent