Skip to main content

09 septembrie 2021

Summit-ul global al educației: Team Europe se angajează să contribuie cu 1,7 miliarde EUR la parteneriatul global pentru educație

Loading

La Summitul global al educației de la Londra, Uniunea Europeană și statele sale membre, în calitate de Team Europe, au promis 1,7 miliarde de euro Parteneriatului global pentru educație (GPE) pentru a contribui la transformarea sistemelor de educație pentru mai mult de un miliard de fete și băieți în vârstă de până la 90 de ani. Aceasta reprezintă cea mai mare contribuție la GPE. UE a anunțat deja  angajamentul său de 700 de milioane EUR pentru 2021-2027 în iunie.

Sprijinul acordat de UE educației este axat pe asigurarea calității, egalității și echității și pe potrivirea competențelor și a locurilor de muncă. Aceasta înseamnă în special:

  • Investiția în profesori bine pregătiți și motivați, care pot dota copiii cu combinația potrivită de abilități necesare în secolul XXI. Cel puțin 69 de milioane de profesori noi vor trebui recrutați până în 2030 pentru învățământul primar și secundar, inclusiv peste 17 milioane în Africa.
  • Investiții în egalitate și, în special, promovarea educației fetelor și valorificarea potențialului inovațiilor digitale. Educarea și împuternicirea fetelor este un aspect cheie al Planului de acțiune de gen al UE al III-lea, care își propune să limiteze creșterea inegalităților în contextul pandemiei și să accelereze progresul în ceea ce privește egalitatea de gen și emanciparea femeilor.
  • Investiți în competențe pentru viitor, pentru a pregăti viitorii profesioniști, lideri de afaceri și factorii de decizie pentru transformarea ecologică și digitală.

Echipa Europa pentru educație globală creează scară, coordonare și concentrare care ajută la maximizarea impactului comun în oferirea de oportunități de educație pentru fiecare copil.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3906

Share:

asistent
Atlas - Asistent