Skip to main content

25 august 2021

Subiecte prioritare ale programului LIFE: 2021 – 2024

Loading

Programul LIFE a publicat o listă de subiecte prioritare pentru perioada 2021 – 2024

Solicitanții pentru apelurile LIFE ar trebui să vizeze abordarea unuia sau mai multor subiecte prioritare.

Subiectele se încadrează în cele patru noi sub-programe LIFE: natură și biodiversitate, economie circulară și calitate a vieții, atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice și tranziția energiei curate.

Sub-programul: natură și biodiversitate

Există două priorități în cadrul sub-programului pentru natură și biodiversitate:

 1. Susținerea obiectivelor stabilite în directivele UE privind păsările și habitatele și Regulamentul privind speciile străine invazive.
 2. Contribuirea la obiectivele Strategiei UE pentru biodiversitate până în 2030 pentru o rețea trans-europeană de natură și pentru Planul de restaurare al UE.

De asemenea, există două domenii de intervenție:

 • Spațiu pentru natură: măsuri de conservare și restaurare bazate pe zone.
 • Protejarea speciilor noastre: măsuri care vizează specii specifice.

Sub-programul: economie circulară și calitate a vieții

Există opt priorități în cadrul sub-programului privind economia circulară și calitatea vieții:

 1. Recuperarea resurselor din deșeuri – soluții inovatoare pentru materiale reciclate cu valoare adăugată, componente sau produse.
 2. Economia circulară și mediul – sprijinirea lanțurilor valorice stabilite în Planul de acțiune al UE pentru economia circulară.
 3. Aerul – ajutând la implementarea legislației privind calitatea aerului și soluționând problemele de mediu urbane, industriale și rurale.
 4. Apa – îmbunătățirea calității și cantității apei, precum și gestionarea apei marine și de coastă. Tehnologii și instrumente inovatoare pentru sistemele de tratare a apei potabile și a apelor uzate urbane.
 5. Sol – protejarea calității solului UE.
 6. Zgomot – reducerea zgomotului în interiorul zonelor urbane dens populate.
 7. Substanțe chimice – diminuarea impactului substanțelor periculoase asupra mediului sau sănătății umane.
 8. Guvernarea mediului – sprijinirea deciziilor și a abordărilor voluntare ale administrațiilor publice, asigurarea conformității cu mediul și accesul la justiție, promovarea schimbărilor de comportament și sensibilizarea.

Sub-programul: atenuare climatică și adaptare

Există trei priorități în cadrul sub-programului de atenuare și adaptare la schimbările climatice:

 1. Atenuarea schimbărilor climatice – reducerea gazelor fluorurate cu efect de seră, îmbunătățirea funcționării sistemului de comercializare a emisiilor, gestionarea mai bună a pământului și a mării pentru a reduce emisiile, îmbunătățirea chiuvetelor naturale de carbon.
 2. Adaptarea la schimbările climatice – punerea în aplicare a planurilor de adaptare, dezvoltarea instrumentelor de adaptare de ultimă generație, prevenirea climei, pregătirea orașelor și regiunilor pentru schimbările climatice și evenimente meteorologice extreme.
 3. Guvernare și informații climatice – susținerea Pactului European privind clima, încurajând schimbarea comportamentală, sensibilizarea, monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, analiza politicii climatice.

Sub-programul: tranziție energetică curată

Există cinci priorități în cadrul sub-programului de tranziție a energiei curate:

 1. Construirea unui cadru politic național, regional și local care să susțină tranziția energiei curate.
 2. Accelerarea lansării tehnologiei, digitalizării, noilor servicii și modele de afaceri, precum și îmbunătățirea competențelor.
 3. Atragerea finanțării private pentru proiecte de energie durabilă.
 4. Sprijinirea proiectelor de investiții locale și regionale.

5. Implicarea și abilitarea cetățenilor în tranziția energiei curate.

https://cinea.ec.europa.eu/news/life-programme-priority-topics-2021-2024-2021-08-25_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent