Skip to main content

26 august 2021

Standardele stimulează inovația

Loading

Standardele contribuie la reducerea decalajului dintre cercetare și piață și sporesc probabilitățile de adoptare a pieței de inovații tehnologice. Standardizarea are un rol important în agendele de investiții în cercetare și inovare (R&I), deoarece contribuie la pregătirea drumului pentru implementarea pe scară largă a tehnologiilor noi și strategice. Orizont Europa, noul program-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027, va sprijini valorificarea rezultatelor R&I prin standardizare în cea mai mare măsură posibilă.

După cum se subliniază în Acordul verde european și în Noua strategie industrială pentru Europa, dezvoltarea de noi standarde, împreună cu participarea sporită a UE la organismele internaționale de standardizare, va fi esențială pentru a stimula competitivitatea și reziliența industriei europene și a construi un viitor durabil. Standardele vor contribui la valorificarea și răspândirea descoperirilor și invențiilor științifice către tranziția verde și digitală și autonomia strategică deschisă a UE. Strategia industrială actualizată a UE din Mai 2021 anunță o strategie și o posibilă schimbare legislativă pentru mai mult leadership în stabilirea standardelor, în timp ce lucrează deschis cu alții pe domenii de interes reciproc.

În conformitate cu comunicarea „O nouă ERA pentru cercetare și inovare”, principiile directoare pentru valorificarea cunoștințelor vor fi dezvoltate și implementate printr-un set de coduri de practică. Una dintre ele va fi dedicată standardizării. Codul de practică pentru cercetători în domeniul standardizării va furniza un set de recomandări cu privire la modul în care beneficiarii fondurilor publice de cercetare și dezvoltare pot valorifica cel mai bine rezultatele proiectului prin standardizare.

Ca prim pas, Direcția Generală Cercetare și Inovare a lansat un sondaj cuprinzător destinat beneficiarilor Orizont 2020. Acesta își propune să identifice și să analizeze exemple de proiecte și evaluări respective în care rezultatele cercetării au fost exploatate cu succes datorită implicării beneficiarilor în activitățile de standardizare.

Analizele datelor proiectului Orizont 2020 vor crea o bază de dovezi care să ajute la înțelegerea factorilor de succes ai proiectelor europene de cercetare și dezvoltare în utilizarea standardizării ca o practică de succes pentru valorificarea rezultatelor acestora. Acestea vor fi disponibile spre sfârșitul anului 2021 și vor permite prime concluzii și identificarea de bune exemple.

Ca pas următor, cel mai larg cerc posibil de părți interesate va fi implicat în co-crearea codului de practică pentru cercetători în ceea ce privește standardizarea, care va oferi îndrumări practice care să răspundă nevoilor cercetătorilor, susținute de cele mai bune practici concrete. Lansarea activităților respective este așteptată pentru începutul anului 2022.

Mai multe informații

Booster de standardizare în Horizon Europe

Consolidarea standardizării menite a oferi servicii pentru a ajuta beneficiarii Orizont 2020 și Orizont Europa să își valorifice rezultatele prin standardizare începând cu 2022.

Consultați subiectul apelului din Programul de lucru Horizon Europe 2021/2022.

https://ec.europa.eu/info/news/standards-drive-innovation-2021-aug-04_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent