Skip to main content

19 decembrie 2023

Sprijin pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului „Sprijin educațional pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial”. Bugetul alocat este de 120 milioane euro.

 

Acest apel finanțează măsuri de sprijin educațional sub formă de tichet social pe suport electronic, implementate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023, cu modificările ulterioare care se vor adresa preșcolarilor și eleviilor din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial), proveniți din familii defavorizate, care se confruntă cu deprivare materială severă.

În cadrul prezentului apel de proiecte, grupul țintă al proiectului va fi format din:

a) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, republicată;
b) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat primar înscrişi în învăţământul de stat primar care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară;
c) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial înscrişi în învăţământul de stat gimnazial, care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 19.12.2023, ora 16.00, până în data de 31.01.2024, ora 16.00.

Informații suplimentare aici.

Sursă aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent