Skip to main content

28 septembrie 2023

Sprijin în valoare de 7 miliarde euro pentru proiecte din pachetele generale și de coeziune ale programului CEF Transport

Loading

Proiectele finanțate în cadrul acestor apeluri vor contribui la creșterea durabilității rețelei transeuropene de transport, punând UE pe drumul cel bun pentru îndeplinirea obiectivului European Green Deal de a reduce emisiile din transport cu 90% până în 2050. Apelurile reprezintă viziunea Comisiei Europene pentru un viitor sistem de transport durabil, oferind soluții inteligente și de durată pentru a interconecta Europa, și acoperă rețelele de bază și TEN-T. Apelurile vizează domenii precum căile ferate, căile navigabile interioare, porturile maritime și interioare, siguranța rutieră, terminalele feroviare, platformele logistice multimodale, nodurile multimodale de pasageri, aplicații inteligente și interoperabile pentru transport, o mobilitate sigură, rezistența infrastructurii. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) gestionează promovarea și evaluarea apelului și supraveghează implementarea proiectelor. Solicitanții din statele membre, organizații internaționale sau organisme publice sau private, pot aplica prin intermediul Sistemului electronic de depunere a portalului de finanțare și licitații până la data de 30 ianuarie 2024.

 

Sursă – https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-eur-7-billion-available-infrastructure-projects-across-european-union-2023-09-26_en
Sursă foto – https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2021-cef-transport-call-info-day-2021-09-27_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent