Skip to main content

17 mai 2024

Sprijin financiar pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces”.

Activități Eligibile:

Principalele activități eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel sunt:
➢ inventarierea tehnologiilor asistive și de acces disponibile în vederea realizării și actualizării Registrului Național a Tehnologiilor Asistive și de Acces, în strânsă cooperare cu furnizorii, institutele de cercetare, inovare, ONG-uri. Activitatea de inventariere a tehnologiilor asistive și de acces la nivel național pornește de la tipurile de dispozitive inventariate în lista minimală recomandată de OMS, precum și identificarea de produse adiționale relevante din piața internațională.
➢ cartografierea nevoii, cererii, ofertei și gradului de satisfacție în raport cu tehnologia asistivă și de acces;
➢ elaborarea unui instrument online de evaluare a nevoilor persoanei cu dizabilități pentru a corela nevoile specifice cu tipul de tehnologie asistivă și de acces adecvat, în baza Registrului Național;
➢ realizarea de ghiduri și instrucțiuni de utilizare a tehnologiilor asistive și de acces, într-o formă accesibilizată, disponibile tuturor persoanelor cu dizabilități;
➢achiziționarea și distribuirea de echipamente asistive, dispozitive asistive pentru persoane cu dizabilități, pentru incluziunea socială și participarea activă la viața comunității, dar și pentru integrarea pe piața muncii. Această activitate poate fi realizată acordarea de subvenții/vouchere destinate persoanelor cu dizabilități și se va realiza pe baza unei metodologii de acordare dezvoltată în cadrul proiectului.

Bugetul și rata de cofinanțare:

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 44.314.647 euro, din care 32.000.000 euro contribuția UE FEDR și FSE+, iar contribuția națională este în cuantum de 12.314.647 euro, defalcate după cum urmează:
➢alocare FEDR 34.975.000 euro, din care 25.000.000 contribuția UE și 9.975.000 contribuție națională;
➢alocare FSE+ 9.339.647 euro, din care 7.000.000 contribuția UE și 2.339.647 contribuție națională.

Rata de cofinanțare
Rata de cofinanțare UE reprezintă 72,21% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Solicitanți eligibili: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

Sistemul informatic MySMIS2021 se deschide în data de 17.05.2024, orele 16.00 până la data 17.06.2024, orele 16.00.

 

Informații aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent