Skip to main content

30 august 2021

Sectorul apărării – apel pentru experți care să asiste Comisia Europeană în evaluarea propunerilor depuse pentru finanțare în cadrul Fondului european de apărare (2021-2027)

Loading

Apel Fondul European de Apărare – Publicat pe 6 august 2021

În contextul Fondului european de apărare (EDF), Comisia caută experți independenți care să asiste la evaluarea propunerilor. În acest scop, cererea de exprimare a interesului pentru experți pentru perioada 2021-2027 a EDF este acum deschisă.

Pentru punerea în aplicare a programului, finanțarea Uniunii se acordă în urma cererilor de propuneri emise în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/697.

Comisia va numi experți independenți care să asiste la evaluarea propunerilor și la evaluarea aspectelor etice ale acesteia. Acești experți trebuie să fie cetățeni dintr-o gamă cât mai largă de state membre ale Uniunii Europene și vor fi aleși pe baza abilităților, experienței și cunoștințelor lor relevante pentru sarcinile care le vor fi atribuite.

Comisia se asigură că experții nu evaluează, nu consiliază și nu asistă în probleme cu privire la care au un conflict de interese.

Prin urmare, Comisia stabilește o listă de experți independenți care pot fi solicitați în legătură cu Fondul european de apărare (EDF) pentru următoarele sarcini:

 

Evaluare: Evaluarea etică a propunerilor.

De asemenea, aceștia trebuie să aibă cunoștințe lingvistice adecvate, în special în limba engleză, pentru sarcinile care trebuie îndeplinite.

 

Domeniu de expertiză

Comisia caută experți cu un nivel ridicat de expertiză și experiență profesională într-un context militar în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea produselor și tehnologiilor de apărare sau gestionarea proiectelor / programelor de dezvoltare a capacităților de apărare într-un context național, european și / sau NATO într-un singur context sau mai multe dintre următoarele categorii de acțiuni:

Categorii tematice de acțiuni ale EDF :

 1. Asistență medicală de apărare, chimie biologică radiologică nucleară (CBRN), biotehnologie și factori umani,
 2. Superioritatea informației
 3. Senzori pasivi și activi avansați
 4. Cyber
 5. Spaţiu
 6. Transformarea digitală
 7. Reziliența energetică și tranziția de mediu
 8. Materiale și componente
 9. Lupta aeriană
 10. Apărare aeriană și antirachetă
 11. Lupta la sol
 12. Protecția forței și mobilitatea
 13. Lupta navală
 14. Războiul subacvatic
 15. Simulare și instruire

Categoriile de acțiuni non-tematice ale EDF :

 1. Tehnologii disruptive
 2. Apeluri deschise pentru soluții de apărare inovatoare și orientate spre viitor, precum și expertiză în principiile etice legate de activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării.

 

Data publicării : 06 august 2021

Data deschiderii : 04 august 2021

Data limită : 01 decembrie 2027, 10:00 (CET)

Mai multe informații aici :

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/calls-tenders/defence-sector-call-experts-assist-european-commission-evaluation-proposals-submitted_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent