Skip to main content

28 decembrie 2023

Schema de ajutor de stat pentru acordarea de finanțare suplimentară în vederea restaurării monumentelor istorice finanțate în cadrul Programului RO-CULTURA a fost prelungită până la 31 ianuarie 2024

Loading

Conform Ordinul ministrului culturii nr. 3.139/2023, Schema de ajutor de stat pentru acordarea de finanțare suplimentară în vederea restaurării monumentelor istorice finanțate în cadrul Programului RO-CULTURA a fost prelungită până la 31 ianuarie 2024.

Ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. I. — Schema de ajutor de stat pentru acordarea de finanțare suplimentară în vederea restaurării monumentelor istorice finanțate în cadrul  Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.139/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 13 iulie 2023, se modifică după cum urmează:
— La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) Perioada de valabilitate a schemei, în care vor fi acordate ajutoare de stat, este de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii de
aprobare a prezentei scheme până la data de 31 ianuarie 2024.”
Art. II. — Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Share:

asistent
Atlas - Asistent