Skip to main content

06 octombrie 2021

Rețeaua Punctelor Focale Naționale din Fondul European de Apărare

Loading

Ce sunt NFP ale Fondului European de Apărare ?

NFP (n.r. National Focal Point – Puncte Focale Naționale) sunt structuri naționale stabilite și finanțate de statele membre ale UE și țările asociate în cadrul EDF (Norvegia) (n.r. European Defence Fund – Fondul European de Apărare).

Programele naționale de finanțare vor sprijini punerea în aplicare a Fondului European de Apărare: colaborând îndeaproape cu DG DEFIS, vor contacta părțile interesate, în special solicitanții și potențialii solicitanți, vor oferi informații și sfaturi potențialilor solicitanți și beneficiari ai programului EDF și vor ajuta la construirea de parteneriate, pe tot parcursul Ciclul de viață EDF.

Ce tip de servicii oferă NFP-urile?

În general, următoarele servicii de bază sunt oferite de NFP în conformitate cu principiile directoare ale NFP [în curs de apariție]:

  • Oferă consultanță cu privire la procedurile administrative, regulile și formularele de cerere ale Comisiei legate de programul EDF;
  • Oferă direcții cu privire la procedurile administrative naționale și condițiile specifice legate de procesul de aplicare, de ex. garanții, entități din țări terțe;
  • Organizează activități informaționale și promoționale, cum ar fi zilele naționale de informare EDF;
  • Diseminează către potențialii solicitanți documentația generică a EDF și o cerere mai specifică de documentație referitoare la EDF.

NFP pot oferi, de asemenea, servicii suplimentare, cum ar fi furnizarea de asistență privind activitățile de căutare a partenerilor și semnalizarea către alte rețele de sprijin pentru afaceri, administrația statelor membre relevante și alte servicii și programe de finanțare UE / naționale / regionale.

Întrucât NFP vor funcționa în principal la nivel național și, ținând seama de faptul că structura industriilor de apărare variază în întreaga UE și în țările asociate, tipul și nivelul serviciilor oferite pot diferi de la o țară la alta. Comisia își propune să faciliteze schimbul de bune practici între NFP-uri, printre altele, organizând întâlniri periodice, facilitând prezentări de către NFP-uri individuale, încurajând și facilitând interacțiunile cu rețeaua Punctelor Naționale de Contact (NCP) stabilite în cadrul programului Orizont Europa și facilitând evenimente de înfrățire.

Pentru mai multe detalii și lista cu NFP în curs de apariție, accesați :

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/network-european-defence-fund-national-focal-points-nfp-0_en

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent