Skip to main content

Caută Parteneri

Proiectele UE sunt de obicei structurate ca o colaborare între un grup de parteneri. Aceasta înseamnă că găsirea partenerilor potriviți și înființarea colaborării sau a consorțiului este o sarcină cheie. Partenerii trebuie să fie complementari unul cu celălalt și trebuie să împărtășească același interes pentru problema comună pe care o vor aborda în cadrul proiectului.

Așadar, completați profilul partenerului doar dacă va aflați într-una dintre situațiile de mai sus.

Loading

Utilizatorii platformei își asumă întreaga răspundere pentru corectitudinea datelor completate la profilul de partener. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu verifică și nu garantează corectitudinea datelor introduse de utilizatori.

* Prin completarea și publicarea câmpurilor „număr de telefon” și „adresă de e-mail”, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către MIPE și de către alți utilizatori.

  • Beneficiar

  • Domeniu

SC POTIGHI COMPANY SRL

Tip Beneficiar

Entități juridice

Domeniu

Comerț

Atnolas S.R.L

Tip Beneficiar

Întreprinderi

Domeniu

Comerț

Motivaţie / Misiune

Buna. Am dori sa accesam finantare pentru deschiderea unui servis auto (Vulcanizare) in Municipiul Salonta Judetul Bihor

MIHAI FOANENE

Tip Beneficiar

Persoană fizică

Domeniu

HORECA

ASOCIATIA SPORTIVA DUMITRU GANEA

Tip Beneficiar

Ministerul Tineretului și Sportului

Domeniu

Sport

Motivaţie / Misiune

ASOCIATIA SPORTIVA "DUMITRU GANEA" cu sediul in Bucuresti, Sos. Pantelimon 221 sector 2
Nr. Inregistrare 28/11.03.2015, CIF 34258765
detine in folosinta si administare bazei sportiva "DUMITRU GANEA" din Sos. Garii Catelu nr. 171, sector 3, Bucuresti, (fosta Baza Sportiva AVERSA) cu o vechme de peste 50 de ani care a fost infiintata in anul 1970
Dorim sa realizam lucrari de modernizare care sa asigurare conditii optime pentru desfasurarea unor activitati sportive, respectiv programe sportive extrașcolare pentru tineret sau pentru cluburile sportive

Ionela Caslaru

Tip Beneficiar

Antreprenori care pot beneficia de granturi pentru firmele nou înființate

Domeniu

Dezvoltare rurala

Motivaţie / Misiune

In prezent fac cursurile de Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene. Imi doresc sa citesc cat mai mult despre aceste fonduri , sa fiu la curent cu noutatile din acest domeniu mare.
Pe viitor sper sa imi fac o cariera in aceasta bransa.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE

Tip Beneficiar

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Domeniu

Sănătate

Motivaţie / Misiune

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului.

Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare.

ANMCS este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Obiectivele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate:

- să evalueze toate categoriile de unități sanitare din punctul de vedere al calității serviciilor de sănătate și al siguranței pacientului;
- să elaboreze o metodologie de identificare, raportare și monitorizare a efectelor adverse asociate asistenței medicale, fără caracter acuzator;
- să informeze personalul cu atribuții în procesul de management al calității cu privire la asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
- să formeze personalul cu atribuții în procesul de management al calității;
- să informeze pacienții cu privire la calitatea serviciilor de sănătate oferite de unitățile sanitare, pentru creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor de sănătate;
- să pună la dispoziția autorităților centrale decidente informații privind calitatea serviciilor de sănătate și siguranța pacientului;
- să promoveze conceptul de management al calității în sănătate și siguranței pacientului prin editarea de publicații, elaborarea de materiale promoționale, organizarea de manifestări științifice.
Principalele atribuții ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate:

a) participă, în colaborare cu Ministerul Sănătății, la elaborarea Strategiei naționale pentru asigurarea calității în sistemul de sănătate;

b) propune Ministerului Sănătății și Guvernului proiecte de acte normative în vederea corelării legislației naționale privind asigurarea calității serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaționale în domeniu;

c) elaborează standardele și metodologia de acreditare a unităților sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătății și a autorităților, instituțiilor și organizațiilor care au reprezentanți în Colegiul director al ANMCS, și îndeplinește formalitățile necesare recunoașterii internaționale a acestora;

d) recunoaște, conform metodologiei aprobate prin ordin al președintelui ANMCS, furnizorii de servicii de consultanță în domeniul calității serviciilor de sănătate, precum și pe cei de formare a personalului specializat în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate;

e) evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unitățile sanitare și monitorizează asigurarea calității serviciilor de sănătate la nivelul acestora;

f) emite și retrage certificatul de acreditare a unităților sanitare, în condițiile aprobate prin hotărârea Colegiului director;

g) inițiază, promovează și desfășoară activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate și elaborează recomandări către autoritățile centrale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;

h) informează populația cu privire la nivelul de conformitate cu standardele de acreditare a serviciilor furnizate de către unitățile sanitare, pentru asigurarea și îmbunătățirea calității și siguranței pacienților;

i) pune la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a altor terți plătitori, în condițiile legii, la cererea acestora, informațiile privind nivelul calității serviciilor de sănătate prestate de către unitățile sanitare acreditate, care doresc să contracteze servicii cu acestea;

j) poate propune, cu avizul conform al Colegiului director, înființarea de oficii teritoriale ale ANMCS, pentru creșterea eficacității și eficienței procesului de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, în funcție de numărul unităților sanitare care intră în procesul de acreditare. Înființarea oficiilor se face prin hotărâre a Guvernului;

k) poate propune, prin hotărârea Colegiului director, înființarea de structuri consultative cu părțile interesate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;

l) poate coopera cu organisme similare din alte țări, precum și cu alte organisme internaționale de specialitate în domeniul său de activitate.

Misiunea

Managementul calității în sănătate determină asigurarea și îmbunătățirea continuă, la nivel național, a calității serviciilor de sănătate și a siguranței asistenței medicale, având în centrul preocupării pacientul și, prin standarde adoptate cu consensul părților interesate, implementarea celor mai bune practici medicale și manageriale. Realizarea acestei misiuni urmărește îmbunătățirea cadrului organizatoric, modificarea culturii organizațiilor din sănătate, prin acțiuni de promovare a conceptului de calitate în sănătate.

Misiunea se realizează prin:

– raportare la standarde de acreditare adoptate prin consensul părților interesate;
– implementarea celor mai bune practici medicale și manageriale;
– îmbunătățirea cadrului organizatoric, modificarea culturii organizațiilor din sănătate;
– acțiuni de promovare a conceptului de calitate în sănătate, de susținere a sistemului de sănătate;
– stimularea aderării la conceptul de calitate în sănătate a societății civile, a instituțiilor academice și a societăților științifice medicale, a tuturor unităților sanitare și a instituțiilor responsabile în domeniul sănătății;
– stimularea unităților sanitare să exceleze în furnizarea asistenței medicale sigure, eficiente și de cea mai înaltă calitate;
– măsurarea calității în cadrul unui proces organizat de evaluare externă și de acreditare a unităților sanitare.
Viziunea
Asigurarea accesului universal și echitabil la servicii de sănătate sigure, eficace și eficiente, conforme cu nivelul progresului înregistrat de tehnica și științele medicale, cu nivel ridicat de satisfacție a populației, cu personal bine pregătit în domeniul calității și preocupat de creșterea continuă a nivelului de calitate.

Asociatia pentru Știință, Societate, Educație și Tehnologie

Tip Beneficiar

Organizații nonprofit

Domeniu

Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale

Motivaţie / Misiune

Asociația pentru Știință, Societate, Educație și Tehnologie (ASSET) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, înființată recent, în februarie 2022. ASSET a fost înființată cu scopul de a promova cunoașterea și inovația în domeniile științei, societății, educației și tehnologiei. ASSET recunoaște interconexiunile dintre aceste domenii și încearcă să încurajeze colaborarea și abordările interdisciplinare
Obiectivul principal al ASSET este de a reduce decalajul dintre nevoile societății, practicile educaționale și progresele tehnologice. Organizația se străduiește să creeze noi proiecte sau să colaboreze la proiecte care au un impact pozitiv asupra societății.
Activitățile ASSET pot include organizarea de conferințe, ateliere și seminarii pentru a facilita diseminarea cunoștințelor științifice și a progreselor în educatie, sănătate și tehnologie. ASSET poate ,de asemenea, să desfășoare proiecte de cercetare pentru a aborda probleme sociale presante, să promoveze inițiative educaționale pentru a îmbunătăți alfabetizarea și să dezvolte soluții bazate pe tehnologie pentru diferite sectoare.

INFO BUCOVINA CONSULT SRL

Tip Beneficiar

Întreprinderi

Domeniu

IMM

Motivaţie / Misiune

Această societate este creată pentru a susține și organiza din punct de vedere legal și fiscal , asociația ,, Moldova bine informata ”
O asociație creată pentru a susține mediul antreprenorial din regiunea N-Eest.
Informația este cel mai important element , cine deține informația corectă și la timp , deține de fapt puterea și controlul.

IOAN CRACIUN

Tip Beneficiar

Centre și instituții de cercetare

Domeniu

Cercetare, dezvoltare, inovare

Motivaţie / Misiune

In activitatea mea lucrez cu proiecte finanțate din diferite surse, inclusiv fonduri europene.

ADES Dulcis

Tip Beneficiar

Organizații non-guvernamentală

Domeniu

Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

Motivaţie / Misiune

Asociația are ca scop incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din România.
Combaterea discriminării și susținerea acțiunilor interetnice
Păstrarea tradiției culturale
Incluziunea socială și economică a romilor
Combaterea segregării în școli

Asociatia Altium

Tip Beneficiar

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Domeniu

Societate civilă

Motivaţie / Misiune

Sa fim un model de implicare sociala

Applied Research Solutions

Tip Beneficiar

Întreprinderi mici și mijlocii

Domeniu

Dezvoltare durabila

Motivaţie / Misiune

Applied Research Solutions este o companie nou-înființată, fondată în 2020, care oferă dezvoltare de software pentru știința datelor, alături de consultanță în cercetare și dezvoltare și servicii de formare. Misiunea companiei este de a impulsiona adoptarea inovațiilor bazate pe date în industriile conservatoare, cu aversiune la risc, din producție, procesarea alimentelor, petrol și gaze, producție de energie și utilități. Domeniul de interes al companiei este astfel axat pe industrie și aplicații în energie, pentru a îmbunătăți productivitatea, a reduce risipa de resurse și a obține eficiență energetică într-un viitor durabil. Acest obiectiv este realizat prin aplicarea unor modele analitice avansate și expertiză în domenii fundamentale, pentru dezvoltare eficientă și impact rapid. Pentru a sprijini această abordare, personalul companiei este format din cercetători cu experiență și colaboratori externi care oferi servicii cu valoare adăugată considerabilă. Integram biblioteci open source, medii de dezvoltare și instrumente specializate alături de soluții comerciale pentru a oferi soluții optimizate din punct de vedere al costurilor.

Pet Crem

Tip Beneficiar

Întreprinderi mici și mijlocii

Domeniu

Biodiversitate

Motivaţie / Misiune

Compania a fost infiintata pentru a aduce o noutate in regiune si pentru a sprijini iubitorii de animale

Laurentiu Aurel Mihail

Tip Beneficiar

Instituție de învățământ superior acreditată

Domeniu

Specializarea inteligentă

Motivaţie / Misiune

Conferențiar universitar, interesat de inovare, cercetare și antreprenoriat

N/A

Tip Beneficiar

Instituții publice

Domeniu

Educație

Motivaţie / Misiune

N/A

Contald Expert AS SRL

Tip Beneficiar

Operatori economici

Domeniu

Afaceri Interne

Motivaţie / Misiune

Societatea îşi desfăşoară activitatea în Braşov, având în componenţa sa 1 expert contabil, precum şi personal de specialitate în domeniul financiar – contabil. Compania noastră dispune de logistică performantă necasară efectuării în timp util şi la un înalt standard ce calitate, în deplină confidenţialitate, a serviciilor enumerate in prezenta ofertă.
Evidenţa contabilă se efectuează cu ajutorul unei suite de aplicaţii special dezvoltate în cadrul companiei noastre.

Sandu Pro Media SRL

Tip Beneficiar

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Domeniu

IMM

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est

Tip Beneficiar

UAT/ ADI doar în parteneriat cu CNAIR

Domeniu

Capacitate administrativă

Motivaţie / Misiune

Expert în cadrul Biroului Regional de Informare din cadrul ADR Nord - Est.

UGIR -Uniunea Generala a Industriasilor din Romania

Tip Beneficiar

Organizaţie patronală

Domeniu

Capital uman pentru piața muncii

Motivaţie / Misiune

Uniunea Generală a Industriaşilor din România, este o organizaţie patronală naţională de tip confederativ, persoană juridică înregistrată la Tribunalul Municipiului Bucureşti în septembrie 1992, organizaţie care prin statutul său şi-a propus să reia activitatea organizaţiei patronale naţionale UGIR constituită în 1893 şi a cărei activitate a fost întreruptă în 1948.
De la reluarea activităţii, UGIR a acţionat pentru promovarea în relaţiile economice a liberei iniţiative şi a principiului concurenţei loiale cu scopul realizării în România a unei economii de piaţă de succes, a unei economii reale cu capital majoritar privat.
UGIR este o organizaţie patronală apolitică şi independentă, de sine stătătoare, cu acoperire la nivel naţional.

RED IDEAS COSNULTING SRL

Tip Beneficiar

Operatori economici

Domeniu

IMM

Motivaţie / Misiune

Servicii de consultanta pentru obtinerea de finantari nerambursabile

RS CONSULTANCY

Tip Beneficiar

Organizație non-guvernamentală de drept privat fără scop patrimonial

Domeniu

Educație

Motivaţie / Misiune

Sprijinirea accesarii de fonduri europene a persoanelor fizice, juridice si a institutiilor publice din Romania

Asociația SuperTeach

Domeniu

Educație

Motivaţie / Misiune

Asociația SuperTeach are ca misiune transformăm mentalitatea profesorilor din România pentru a crește elevi implicați, curajoșiși responsabili.
Lucrăm cu dascălii pentru a face școala dinRomânia mai modernă, mai iubită și mai aproape de nevoile secolului XX. Credem în creșterea elevilor de azi, adulții de mâine având la bază principiile mentalității deschise și valori precum: colaborarea, încrederea, proactivitatea, atenția și transformarea.

Primaria Comunei Carbunesti

Tip Beneficiar

Unități sanitare publice

Domeniu

Sănătate

Motivaţie / Misiune

Doresc informatii despre orice tip de finanatare in domeniul rural

ASOCIAȚIA PENTRU COMPETENȚE, CALIFICĂRI ȘI EDUCAȚIE DEZVOLTATĂ

Tip Beneficiar

Asociații

Domeniu

Educație

Motivaţie / Misiune

ASOCIAȚIA PENTRU COMPETENȚE, CALIFICĂRI ȘI EDUCAȚIE DEZVOLTATĂ - ACCED este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta s-a constituit în scopul:
a) dezvoltării societății românești prin derularea de programe, proiecte și activități pentru persoane fizice și juridice, realizate doar prin intermediul asociației sau în parteneriat cu organizații și instituții românești și internaționale, cu efecte asupra dezvoltării personale şi profesionale a persoanelor fizice, copii şi adulţi şi a persoanelor juridice prin programe de formare profesională şi consultanţă managerială, organizate prin sistemul de formare profesională continuă și prin oferirea de cursuri organizate „față-în-față” sau online, workshop-uri, mese rotunde, conferințe organizarea procesului de instruire la distantă, sistem e-learning, e-training;
b) consolidarea capacității instituționale prin asigurarea consultanței în elaborarea, verificarea, avizarea, aprobarea, distribuirea și actualizarea procedurilor de sistem și a procedurilor, operaţionale, în cadrul entităţilor din administrația publică central şi locală;
c) accesării și derulării proiectelor/programelor cu finanțare europeană sau națională, având ca obiectiv final creșterea calității educației și a vieții, a accesului indivizilor la educație și formare profesională, precum și a integrării/adaptării acestora în piața muncii, în acord cu principiile promovate prin lifelong learning, corelat cu caracteristicile unei societăți aflată în continuă schimbare.
d) desfășurării activităților de tip advocay în sfera educației și formării profesionale, precum și conexele acesteia.

Alex Dumi

Tip Beneficiar

Întreprinderi mici și mijlocii

Domeniu

Cercetare, dezvoltare, inovare

Motivaţie / Misiune

Start-up - caut finantare pentru proiectele mele

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava

Domeniu

Biodiversitate

Motivaţie / Misiune

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava (BRGV Suceava) a fost înființată în anul 1988, la inițiativa dr. ing. Mihai D. Cristea. În anul 1990 a devenit unitate de interes național, finanțată de la bugetul de stat, iar din anul 2018 a fost reorganizată prin Hotărârea de Guvern nr.112/2018, fiind în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” București, ca instituție publică cu personalitate juridică.
VIZIUNE : conservarea durabilă a resurselor genetice vegetale cu importanță în agricultura României şi utilizarea acestora în beneficiul societății umane și al mediului.
MANDAT : explorarea, inventarierea, colectarea și studierea resurselor fitogenetice de la toate speciile cu înmulțire sexuată, cu relevanță pentru agricultură și alimentație, în vederea conservării adecvate, precondiție a securității alimentare, eradicării sărăciei şi protejării mediului.
OBIECTIV GENERAL: creșterea gradului de securizare, cunoaștere și utilizare a fondului genetic vegetal păstrat în colecțiile Băncii.
BRGV Suceava garantează accesul la colecțiile sale și furnizează material genetic, în mod gratuit tuturor utilizatorilor, pe baza unui Contract de transfer al germoplasmei (SMTA), atunci când cei care solicită material genetic sunt cercetători sau amelioratori ori pe baza unui Contract încheiat cu Banca și micii producători.

ASOCIATIA COOPERATISTA MOHAIRUL MUSCELEAN

Tip Beneficiar

Administrația Fondului pentru Mediu

Domeniu

Asistență socială

Motivaţie / Misiune

PERSOANE CU DIZABILITATI, PENSIONARI, Romi ZONA MUSCEL NE
REUBIM IN ASOCIATIE COOPERATISTA IMPADURIM VALEA HOTARELOR
IN VALEA TEILOR
- APICULTORI- CAZARE TURISTICA- GLAMPING ZONA LEAOTA- PIATRA CRAIULUI TRASEE

ASOCIAȚIA COLȚ DE BANAT

Tip Beneficiar

Organizație non-guvernamentală de drept privat fără scop patrimonial

Domeniu

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Motivaţie / Misiune

Scopul organizației „Colț de Banat” este dezvoltarea durabilă a comunităților rurale și mic urbane în vederea creșterii calității vieții locuitorilor, a dezvoltării economice locale, a conservării și promovării patrimoniului natural și cultural, precum și a îmbunătățirii nivelului educațional și social
asistent
Atlas - Asistent