Skip to main content

14 septembrie 2021

Raport de previziune strategică 2021

Loading

Previziunea este disciplina explorării, anticipării și modelării viitorului prin utilizarea inteligenței colective într-un mod structurat, sistematic și sistemic. În practică, implică explorarea scenariilor, identificarea tendințelor și a problemelor emergente și utilizarea acestora pentru a conduce decizii mai bine informate și pentru a construi o coerență dinamică a politicilor, pentru a orienta alegerile strategice ale UE. În mod eficient, previziunea permite să acționăm în prezent, având în vedere viitorul.

Previziunea strategică este previziunea practicată de o instituție în vederea informării propriilor politici. Pentru a-și susține agenda politică condusă de tranziție, această Comisie încorporează previziunea în inițiativele sale majore, utilizând pe deplin capacitățile sale de cercetare și cunoștințe.

De ce urmărește Comisia o previziune strategică?

Asigurarea unei redresări rapide și durabile de la pandemia COVID-19, care se bazează pe tranzițiile gemene verzi și digitale, necesită o perspectivă informată, pe termen lung. Obiectivul este să aprindă conversații strategice și incluzive la nivelul UE cu privire la prioritățile europene orientate spre viitor. Obiectivul lor este de a ajuta Comisia să își adapteze și să îmbunătățească stabilirea priorităților și să sprijine activitatea președintelui în dezvoltarea programului de lucru al Comisiei.

Raportul de previziune strategică 2021 a identificat patru tendințe globale care vor avea cel mai mare impact asupra capacității și libertății UE de a acționa în următoarele decenii: schimbările climatice și alte provocări de mediu, hiperconectivitate digitală și transformări tehnologice, presiunea asupra democrației și valorilor, schimbări în ordinea globală și demografie.

Statele membre sunt reprezentate în rețeaua de previziune la nivelul UE, care reuneșteMiniștrii pentru viitorși rețeaua de înalți oficiali.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4534

Share:

asistent
Atlas - Asistent