Skip to main content

Puncte naționale de contact 2021 – 2027

Loading

Horizon Europe Programme

Programul ORIZONT EUROPA

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Email: orizont2020@ancs.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Website UE

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Consiliul European de Cercetare (European Research Council)
Număr de telefon +40213080561
Email: monica.cruceru@uefiscdi.ro
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Consiliul European de Cercetare (European Research Council)
Număr de telefon +40213080502
Email:  luiza.enaru@uefiscdi.ro
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Număr de telefon +402130805.58
Email: adriana.rotar@uefiscdi.ro
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Culture, creativity and Inclusive Society (including related missions and partnerships)
Număr de telefon +40213080567
Email: ana.zidarescu@uefiscdi.ro
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment (including related missions and partnerships)
Număr de telefon +40213023880
Email:  domnica.cotet@uefiscdi.ro
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems
Număr de telefon: +40213080587
Email: catalin.molagic@uefiscdi.ro
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Widening Participation and ERA (Including funding opportunities related to gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics)
Număr de telefon: +40213071991
Email: andreea.popa@uefiscdi.ro
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Număr de telefon: +40213080587
Email: catalin.molagic@uefiscdi.ro
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Romanian Space Agency (ROSA)

Agenția Spațială Română

Civil Security for Society (including related missions and partnerships)
Număr de telefon: +4021 316 8720
Email: cosmin.nistor@rosa.ro
Agenția Spațială Română (Romanian Space Agency)

Digital, Industry and Space (including related missions and partnerships)
Număr de telefon: +4021 316 8720
Email: flaviu.raducanu@rosa.ro
Agenția Spațială Română (Romanian Space Agency)

Institute of Atomic Physics (IFA)

Institutul de Fizică Atomică

Număr de telefon: +4021 457.44.93; +4031 710.15.54
Email:  f.velicu@ifa-mg.ro;
           i.zupcau(at)ifa-mg.ro
Institutul de Fizică Atomică/Institute of Atomic Physics (IFA)

Ministry of Research, Innovation and Digitalization

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

NCP Coordinator
Număr de telefon +40727958390
Email: iulia.mihail@research.gov.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Legal and Financial aspects (Including legal and financial aspects related to gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics)
Număr de telefon +40722238877
Email: cristina.anania@research.gov.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

NCP Coordinator
Număr de telefon +4021 303 41 86
Email: letitia.pavelescu@research.gov.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Research Infrastructures
Număr de telefon +40213032123; +4021 318.30.68
Email: ruxandra.state@research.gov.ro;
            andreea.tudor(at)research.gov.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Health (including related missions and partnerships)
Număr de telefon +40213032123; +40213183068
Email: gabriela.radu@research.gov.ro;
            eduard.ciurea@research.gov.ro;
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Climate, Energy and Mobility (including related missions and partnerships)
Număr de telefon: +40213032123; +40213183068
Email:  cristina.ciobanu@research.gov.ro;
             augustin.corneanu@research.gov.ro;
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems
Număr de telefon: +4021 303.21.26; +4021 316.29.77
Email: camelia.marinescu@research.gov.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Widening Participation and ERA (Including funding opportunities related to gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics)
Număr de telefon: +40727958390; +40213032123; +40213183068;
Email: iulia.mihail@research.gov.ro;
            steluta.bulaceanu@research.gov.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Joint Research Centre
Număr de telefon: +4021 303.21.23; +4021 318.30.68
Email: raluca.petrica@research.gov.ro;
            steluta.bulaceanu@research.gov.ro
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Adaptation to Climate Change
Număr de telefon: 0727150646;
Email:  elena.larion@research.gov.ro;
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Ocean and Waters
Număr de telefon: 0724764764;
Email: laura.urdes@research.gov.ro;
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

100 Climate-Neutral and Smart Cities
Număr de telefon: 0722234932;
Email:  corina.dumitru@research.gov.ro;
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

Cancer
Număr de telefon: 0740019879;
Email:  sebastian.ceptureanu@research.gov.ro;
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

A Soil Deal for Europe
Număr de telefon: 0742214578;
Email:  eduard.ceptureanu@research.gov.ro;
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării :: www.research.gov.ro

CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) Programme

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Coordonare Programare Sistem

Date de contact:

Număr de telefon: + 4 0372 838 743; +4 0372 838 857
E-mail: mariana.svestun@mfe.gov.ro;

Website UE

ERASMUS + Programme

Programul Erasmus

Gestionat în sistem centralizat indirect, prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
E-mail: monica.calota@anpcdefp.ro;
Contact AN (anpcdefp.ro)
Erasmus Plus

Website UE

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) Programme

Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”

Ministerul Culturii
E-mail: bogdan.trimbaciu@gmail.com;
              oana@eurocult.ro;
              office.umpcultura@ro;
Număr de telefon: +40212228479
https://www.umpcultura.ro/

Website UE

Creative Europe Programme

Programul EUROPA CREATIVĂ

Ministerul Culturii – Biroul Europa Creativă România
E-mail: cultura@europa-creativa.eu;
              media@europa-creativa.eu;
Număr de telefon: +40212228479, int. 115
Contact | Biroul Europa Creativă România (europa-creativa.eu)

Website UE

LIFE Programme

Programul LIFE

1.Natură, biodiversitate și schimbări climatice

Ministerul Mediului, București, România
E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro ;
Număr de telefon: 0040213160215; 0040213162220
Ministerul Mediului – Direcția Accesare Fonduri Europene

2. Economie circulară
Ministerul Mediului, București, România
E-mail: flavius.ardelean@mmediu.ro
Tel: +40 745 510 511

Website UE

PROGRAMUL „UE PENTRU SĂNĂTATE” 2021-2027 (EU4HEALTH)

Ministerul Sănătații, Programul Unității de Implementare şi Coordonare
E-mail: marianap@ms.ro; diana.virtaci@ms.ro;
Număr de telefon: 0213122212; 0213174008;
Ministerul Sănătații, Programul Unității de Implementare şi Coordonare

Website UE

Programul Bauhaus European

Punctul Național de Contact – Noul Bauhaus European

Ministerul Culturii
Adresa: Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, 030833 Bucureşti, România
Tel/fax: + 40 21 222 84 79
E-mail: contact.NEB@umpcultura.ro
Facebook facebook.com/umpcultura
Website: www.umpcultura.ro

Union Anti-Fraud Programme

PROGRAMUL ANTIFRAUDĂ

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ – DLAF

Contact:
B-dul Regina Elisabeta, nr. 3, Sector 3, București

Website UE

The European Defence Fund Programme

PROGRAMUL FONDUL EUROPEAN DE APĂRARE

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Conform articol 2 din OUG nr. 178 din 14 decembrie 2022, (1) Ministerul Apărării Naționale, denumit în continuare MApN, este autoritatea națională responsabilă de
semnarea/aprobarea documentelor necesare pentru susținerea proiectelor de cercetare-dezvoltare de interes național, finanțate prin EDF, conform Regulamentului (UE) 2021/697 și apelurilor de proiect publicate de Comisia Europeană, denumită în continuare COM.

Contact:
Bucureşti, Str. Izvor, nr. 110, sector 5, cod 050561

Website UE

Innovation Fund Programme

Programul Fondul pentru Inovare

Direcția Politici Industriale și Competitivitate

Toate informațiile referitoare la Fondul de Inovare pot fi solicitate Punctului Național de Contact:
Dna. Alexandra-Oana Podrumaru
Direcția Politici Industriale și Competitivitate,
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Tel.: +40 744607945
Email: alexandra.podrumaru@economie.gov.ro

Website UE

EURATOM Programme

Programul EURATOM

INSTITUTUL DE FIZICA ATOMICĂ

Str. Atomistilor nr. 407, Magurele, Ilfov, Romania
Tel: +40 (21) 457.44.93,
+40 (31) 710.15.54
E-mail: euratom_fuziune@ifa-mg.ro

European Solidarity Corps Programme

Programul Corpul European de Solidaritate

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE

Splaiul Independenței, nr. 313,
Biblioteca Centrală a Universității „Politehnica” București,
etajul 1, Sector 6, 060042, București,

CUSTOMS Programme

Programul VAMĂ

Autoritatea Vamală Română

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34 – 40, Bl. 5, sect. 6, București

Website UE

InvestEU Programme

Programul InvestEU

În România, programul InvestEU va fi implementat direct de către partenerii de implementare ai Comisiei Europene sau indirect prin intermediari financiari selectați de către aceștia, prin produse financiare stabilite la nivel UE (compartimentul UE al InvestEU) și prin produse financiare dedicate României (compartimentul pentru România în cadrul InvestEU) prin intermediari financiari ai Fondului European de Investiții (FEI) și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Informații suplimentare – https://mfinante.gov.ro/programul-investeu

Website UE

asistent
Atlas - Asistent