Skip to main content

07 septembrie 2023

PTJ lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Prioritatea Asistență Tehnică

Loading

Emitent: Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ)
Prioritatea: Asistență tehnică
Perioadă consultare: 15 zile lucrătoare
Data consultare: 06.09.2023- 26.09.2023
Apelurile de proiecte sunt de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere

Obiectiv principal: în corelare cu strategiile de dezvoltare ale teritoriilor pentru perioada 2021 – 2027, sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenoriatului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Obiective generale:

-Planificarea corectă a resurselor financiare alocate Priorității Asistență Tehnică pentru a acoperi nevoile de asistență tehnică, pe perioada de implementare a PTJ;-Creșterea nivelului general de informare și conștientizare asupra PTJ;
-Creșterea calității prestației AM PTJ și OI în procesul de implementare a Programului;
-Creșterea capacității beneficiarilor PTJ.
Programul e structurat pe 7 priorități, fiind elaborate în acord cu obiectivul specific al Uniunii Europene (UE) de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris.

Grup țintă:

-Structuri/ Personalul de management și implementare a PTJ din cadrul OI PTJ;
-Structura/personalul care asigură structura dedicată procesului de tranziție justă de la nivelul unităților administrativ teritoriale ale consiliilor județene din cele 6 teritorii PTJ;
-Structura/personalul care asigură activitățile legate de implementarea PTJ la nivelul ADTI Valea Jiului;
-Solicitanți de finanțare, beneficiari;
-Parteneri locali, regionali, naționali, europeni;
-Publicul larg.

Solicitanți eligibili:

1. Organismele Intermediare din cadrul ADR* Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest și Centru. (*organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce funcţionează în domeniul dezvoltării regionale)
2. Grupurile Județene de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică** (constituite la nivelul județelor Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați)
3. Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului (AD TI Valea Jiului)

Ghid: https://mfe.gov.ro/consultare-publica-ptj-ghidul-solicitantului-pentru-prioritatea-asistenta-tehnica/

Share:

asistent
Atlas - Asistent