Skip to main content

21 august 2023

PTJ lansează în consultare publică ghidul solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Investiții pentru dezvoltarea imm care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” – formă revizuită

Loading

Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Tranziție Justă (AM PTJ) pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiectele de investiții în cadrul acțiunii ”Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta prin care sunt finanțate investițiile pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă din cadrul Programului de Tranziție Justă 2021-2027.

Zona vizată de investițiile asociate apelurilor de proiecte reprezintă teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității. Prin excepție pentru apelul de proiecte pentru investiții productive în IMM în județul Hunedoara, zona geografică vizată exclude teritoriul aferent unităților administrativ teritoriale ce fac parte din ITI Valea Jiului, fiind un apel dedicat pentru acesta.

De asemenea, pentru apelul de proiecte aferent investițiilor productive pentru ITI Valea Jiului zona vizată este exclusiv cea asociată teritoriului respectiv, în conformitate cu prevederile HG 901/13.07.2022, respectiv (Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare).

 

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului
În cadrul prezentului apel sunt sprijinite acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM, inclusiv crearea acestora. Pe lângă elementele legate de dezvoltarea activității economice a IMM investițiile implică măsuri de creare a locurilor de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

 

Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă este reprezentat de întreaga populație a zonelor vizate de apelurile de proiecte în conformitate cu secțiunea 3.5 la prezentul ghid.
De asemenea, suplimentar vor fi prioritizate investițiile care vizează:
• persoanele direct afectate de procesul de tranziție prin pierderea locului de muncă sau cele indirect afectate de tranziție din cauza competențelor neadecvate sau insuficient adecvate cererii, inclusiv cele care au ocupat un loc de muncă cu un nivel de pregătire de bază sau mediu,
• tinerii cu vârsta de până la 29 ani,
• persoanele cu vârsta de peste 55 de ani,
• femeile, membrii familiei monoparentale, membrii minorităților etnice
• persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Lucrător cu handicap – înseamnă orice persoană care:
a) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale sau
b) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători;
Lucrător defavorizat înseamnă orice persoană care:
a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni; sau
b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani; sau
c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat; sau
d) are vârsta de peste 50 de ani; sau (e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane; sau
e) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat; sau
f) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;

Perioada de consultare publică este 10 zile calendaristice, începând cu data de 21.08.2023, respectiv până la data de 31.08.2023, ora 17.00.

 

Informații suplimentare aici – https://shorturl.at/eguVX

Share:

asistent
Atlas - Asistent