Skip to main content

25 iunie 2024

PTJ anunță că fișele de proiect pot fi depuse în cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” – STEP

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, anunță deschiderea perioadei de depunere a Fișei de proiect, în cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).

Platforma STEP se adresează următoarelor sectoare de activitate:

a) Tehnologii digitale și inovare în domeniul tehnologiei profunde;
b) Tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;
c) Biotehnologii.

În elaboarea Fișei de proiecte se vor avea în vedere prevederile:

Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, consolidat
Regulamentului (UE) 2014/651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat Text cu relevanță pentru SEE, consolidat
Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP)
Comunicarea Comisiei (C/2024/3209), Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).

Fișa de proiect, elaborată în limba engleză, conform modelului atașat, se va depune pe adresa de email: secretariat.dgtjce@mfe.gov.ro, până la data de 11.07.2024, ora 24.00.

MIPE este desemnată autoritate națională competentă care acționeză ca punct principal de contact pentru implementarea platformei STEP la nivel național.

Platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” ( Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024) este instituită în scopul susținerii obiectivelor generale de la nivelul Uniunii vizând reducerea dependențelor strategice ale Uniunii într-o serie de sectoare considerate esențiale, pentru a consolida competitivitatea Uniunii, respectiv pentru a favoriza condiții de concurență echitabile pentru investiții pe piața internă, pentru a încuraja participarea transfrontalieră, inclusiv a IMM-urilor.

 

Mai multe informații puteți regasi pe pagina platformei STEP a Comisiei Europene – https://strategic-technologies.europa.eu/index_en

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent