Skip to main content

11 aprilie 2024

PS a lansat Ghidul „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”PS/313/PS P1/OP4/RSO4.5/PS P1 RSO4.5 A2din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR,  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt entitățile menționate în Anexa 1 Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate, transmisă de AM POR conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investiții de tipul reabilitare/ modernizare/ extindere și dotare (dacă se consideră necesar) a infrastructurii publice a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile în cadrul proiectului sunt cele care vizează investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate care vor fi finanțate prin aplicarea art. 118a (aplicarea condițiilor de finanțare din perioada 2014-2020), respectiv cele care urmăresc reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale – care deservesc ambulatoriile) infrastructurii ambulatoriilor, prin raportare la activitățile eligibile prevăzute în ghidurile POR 2014-2020, ambulatorii, aferente unuia dintre apelurile:

P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8/;
P.O.R/2019/8/8.1/8.1.A/2/ITI DD – cod apel POR/789/8/1/Operațiunea 8.1.A;
P.O.R 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8;

Activități neeligibile:
Toate activitățile care nu se regăsesc în categoria celor eligibile, menționate în secțiunea 5.2.2. Activități eligibile sunt neeligibile. Activitățile declarate neeligibile prin ghidurile POR 2014-2020, aferente apelului în contextul căruia au primit finanțare, respectiv:

P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8/;
P.O.R/2019/8/8.1/8.1.A/2/ITI DD – cod apel POR/789/8/1/Operațiunea 8.1.A;
P.O.R 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8;
se mențin în continuare neeligibile.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 44.894.944,15 euro, din care 85% contribuție UE și 15% contribuție națională.

Cererile de finanțare se pot depune în perioada 12.04-10.05.2024 prin intermediul sistemului MySMIS 2021.

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent