Skip to main content

20 august 2021

Proiectul PRO-Ethics: Cum putem implica cu succes cetățenii în cercetare și inovare?

Loading

Pe site-ul proiectului PRO-Ethics http://pro-ethics.eu a fost publicat primul #PolicyBrief, care evidențiază importanța implicării cetățenilor în activitatile de #cercetare și #inovare, în vederea adresării provocărilor societale și asigurării un viitor sustenabil.

PRO-Ethics își propune să testeze noi modalități etice de a implica cetățenii în procesele de luare a deciziilor, folosind piloți pentru a aduna învățături din lumea reală care pot informa dezvoltarea unui cadru etic cuprinzător. Întrucât cea de-a doua rundă de piloți este proiectată de partenerii PRO-Ethics, organizațiile cu experiență de implicare a cetățenilor în munca lor au fost reunite într-un atelier online pentru a-și alimenta cunoștințele și pentru a explora întrebările cheie pe care probabil ar trebui să le întâmpine partenerii PRO-Ethics. . Deși pot apărea multe provocări, s-au explorat trei teme cheie:

1. Scopul participării
2. Cum să construim încredere cu comunitățile
3. Cum să structurăm procesele pentru participarea cu succes.

Părțile interesate implicate au inclus organizații de cercetare, finanțare și știință cetățenească din 11 țări diferite, care au avut în mod colectiv experiență într-o varietate de contexte, de la administrația locală la laboratoare de viață și centre științifice.

Rezultatele preliminare ale activității din cadrul proiectului demonstrează nevoia unei baze etice comune atunci când cetățenii și grupurile țintă sunt parte a procesului de inovare.

Mai multe detalii:

https://pro-ethics.eu/news/how-can-we-successfully-involve-citizens-in-research-and-innovation

Share:

asistent
Atlas - Asistent