Skip to main content

23 aprilie 2024

Proiect de OUG privind aprobarea și implementarea Programului „START UP NATION – ROMÂNIA“

Loading

Coordonatorul Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“, ediția 2024 este Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, cu rol de beneficiar responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  Programul pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024 se implementează pe o perioadă de maximum 5 ani, în limita bugetului disponibil pentru această măsură și în conformitate cu regulile de eligibilitate PEO 2021-2027.

Sprijinul financiar pentru beneficiarii de ajutor de minimis este de maxim 250.000 lei /beneficiar de ajutor de minimis. Sprijinul financiar pentru beneficiarii de ajutor de minimis reprezintă maxim 90% din valoarea totală eligibilă din formularul de finanțare. Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a asigura o cofinanțare a investiției de minim 10% din valoarea eligibilă din formularul de finanțare.

Bugetul Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024 este 446.185.295,00 euro, echivalent în lei, calculat la cursul Inforeuro din luna aprilie 2024, din care :
a) Pilonul I Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor cu un buget de 295.750.000,00 euro, echivalent în lei, având ca grup țintă eligibil persoanele prevăzute la art. 2 lit.d);
b) Pilonul II Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă cu un buget de 150.435.295,00 euro, echivalent în lei.

Din valoarea totală a bugetului Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024 minimum 85% reprezintă valoarea ajutoarelor financiare acordate beneficiarilor de ajutor de minimis.
Din valoarea totală a bugetului Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024 maximum 15% reprezintă valoarea financiară gestionată de administratorul schemei de ajutor de mimnimis în scopul implementării Programului.

 

Documente:

OUG SUN 2024

NF OUG SUN 2024

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent