Skip to main content

23 noiembrie 2023

Proiect de ordin privind aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.D, pentru subinvestiția I2.d „Investiții în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd”

Loading

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de ordin privind aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.D, pentru subinvestiția I2.d „Investiții în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd”, investiția I2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile”, componenta 3. Managementul deșeurilor, anexa la acesta, precum și referatul de aprobare nr. DGPNRR/71611/09.11.2023.

 

Informații aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent