Skip to main content

18 decembrie 2023

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare lansează apeluri în valoare de 14,5 milioane lei

Loading

Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului National 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare:

AM41A – Consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, misiuni de selecție/specifice, instruire, identificarea și analizarea unor căi legale complementare de admisie

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 2.000.000 de lei.

Sursă aici


Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului National 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare:

AM31A – Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii, procedurilor și serviciilor, în conformitate cu acquis-ul UE și priorităților de politică, în domeniul gestionării returnărilor și dezvoltării sistemelor TIC în domeniul migrației

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 10.000.000 de lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 15 februarie 2024 – ora 16:00

Sursă aici


Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului National 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare:

AM21A – Promovarea migrației legale, inclusiv prin implementarea acquis-ului UE privind reîntregirea familiei și respectarea standardelor de muncă și prin facilitarea intrării și reședinței regulamentare în UE

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 500.000 de lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 15 februarie 2024 – ora 16:00

Sursă aici.


Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului National 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare:

AM10A – Sprijin operațional – Sistemul european comun de azil

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 2.000.000 de lei.

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 15 decembrie 2024 – ora 16:00

Sursă aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent