Skip to main content

28 mai 2024

Programul Tranziție Justă lansează apelul pentru idei de proiecte în vederea aplicării Regulamentului (UE) 2024/795

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, lansează apelul pentru idei de proiecte în vederea aplicării Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), dedicat următoarelor sectoare de activitate:

  • Tehnologii digitale și inovare în domeniul tehnologiei profunde
  • Tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor
  • Biotehnologii

În elaboarea propunerilor de proiecte se vor avea în vedere prevederile:

Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, consolidate
Regulamentului (UE) 2014/651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat Text cu relevanță pentru SEE, consolidat
Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP)
Comunicarea Comisiei (C/2024/3209), Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).

Model Fișă de proiect

Fișa de proiect se va depune pe adresa de email: secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro până la data de 03.06.2024, ora 12.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent