Skip to main content

12 aprilie 2024

Programul Transport a lansat Ghidul solicitantului „Dezvoltarea transportului naval și multimodal” (PT/136/P7)

Loading

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027, lansează apelul de proiecte destinat finanțării dezvoltării infrastructurii de transport multimodal (PT/136/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16).

Alocarea totală prin intermediul acestui apel din cadrul Priorității 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal este de 15 mil. euro (UE+BS), cu un buget limită de contractare de 45 mil. euro.

Rata de cofinanțare în cadrul prezentului apel este:

  • 50% Fondul de Coeziune, 50% bugetul de stat – pentru beneficiari publici;
  • 50% Fondul de Coeziune, 48% bugetul de stat și 2% buget local/propriu – beneficiari privați/finanțați din bugete locale.

Astfel, începând de astăzi, administratorii portuari, operatorii portuari privați/operatorii de transport naval/operatorii de terminale logistice/ autoritățile locale sau regiile/serviciile care administrează terminalele intermodale/ multimodale, pot depune proiecte noi de investiții pentru dezvoltarea terminalelor intermodale, cu excepția infrastructurii dedicate transportului de combustibili fosili.

Apelul este de tip competitiv pentru investițiile din sectorul transportului multimodal, cu excepția infrastructurii care deservește transportul de combustibili fosili, termenul limită de depunere fiind 15 octombrie 2024, ora 23:59.

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect depus vor viza:

  • construcția/ modernizarea infrastructurii terminalelor intermodale și multimodale situate pe rețeaua TEN-T, incluzând infrastructura rutieră și feroviară de acces, linii de cale ferată, drumuri și platforme interioare, utilități, împrejmuire;
  • activități privind dezvoltarea de centre logistice multimodale inclusiv Investiții în infrastructura de acces la centrele logistice multimodale.

Precizăm faptul că nu sunt eligibile în cadrul acestui apel: construcțiile administrative, depozitele și echipamentele pentru manipularea mărfurilor.

Menționăm faptul că versiunea actualizată a Ghidul solicitantului de finanțare P(7) în urma OMTI nr. 881/29.03.2024 și OMTI nr. 927/09.04.2024, precum și anexele pot fi consultate pot fi consultate aici.

Menționăm faptul că Anexa 4 la Ghidul solicitantului, publicată în data de 8 septembrie, poate fi consultată accesând:

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent