Skip to main content

14 iunie 2024

Programul Sănătate publică în consultare Ghidul Solicitantului ,,Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul, monitorizarea și tratamentul pacienților critici adulți prin dezvoltarea de instrumente și formarea personalului medical”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte: „Creșterea capacității de a furniza servicii privind diagnosticul, monitorizarea și tratamentul pacienților critici adulți prin dezvoltarea de instrumente și formarea personalului medical” din cadrul Priorității 3 „Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate”, Fond FSE+, Acțiunea C, Obiectivul specific ESO4.11.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanți eligibili sunt: Unitățile sanitare publice, cu activitate universitară, cu profil de urgență, cu competențe în anestezie și terapie intensivă (ATI) și Circulație Extracorporeală.

Partenerii eligibili sunt: 1) Unitățile sanitare publice, cu activitate universitară, cu profil de urgență, cu competențe în anestezie și terapie intensivă (ATI) și Circulație Extracorporeală; 2) Universitățile publice de Medicină și Farmacie care au centre de simulare și secții ATI cu capacitate adecvată (resurse umane și materiale) pentru asigurarea cadrului de pregătire practică a asistenților medicali; 3) Organizațiile neguvernamentale cu activitate relevantă pentru activitățile proiectului (asociații profesionale relevante pentru tipologia programelor de formare avute în vedere – ex. Societatea Română de Anestezie Terapie Intensivă, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, alte entități relevante etc.).

Conform Programului Sănătate, în contextul prezentului apel, sunt vizate acțiuni pentru creșterea competențelor asistenților medicali, prin dezvoltarea/ revizuirea instrumentelor de lucru (ex. protocoale/ monografii/ ghiduri/ materiale de formare/ instrumente de practică medicală, etc), precum și prin formarea/ actualizarea competențelor personalului implicat în îngrijirea pacienților din ATI și Circulație Extracorporeală.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 5.000.000 de euro, din care maximum 80,79% contribuție UE și 19,21% contribuție națională.

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/formarea-personalului-implicat-in-diagnosticul-si-tratamentul-pacient-adulti/

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email terapie_intensiva_adulti@mfe.gov.ro până la data de 05.07.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent