Skip to main content

31 ianuarie 2024

Programul Sănătate publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FSE+, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific ESO4.11.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 275/31.01.2024.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt unități sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în domeniul endoscopiei digestive, diagnosticului și tratamentului cancerului colorectal.

Cancerul colorectal reprezintă a doua cauză de cancer în România. Anual se înregistrează aproximativ 13.000 de cazuri noi de cancer colorectal, reprezentând 13,5% din totalul cazurilor noi de cancer.

Programul Sănătate își propune să continue programele de screening derulate în perioada 2018-2023 și finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Apelul prezent sprijină implementarea recomandărilor EU și a celor mai bune practici la nivel național, astfel încât serviciile de screening pentru cancerul colorectal să fie accesibile tuturor categoriilor de populație în condiții de egală calitate și siguranță.

În contextul prezentului apel sunt vizate acțiuni de tipul: formarea personalului implicat în programul de screening; dezvoltare/ actualizare instrumente, etc.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 5 de milioane de euro, apel cu acoperire națională.

Cererile de finanțare se pot depune în perioada 31.01-01.04.2024 prin intermediul sistemului MySMIS 2021.

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/screening-cancer-colorectal-dezvoltare-capacitate-program/

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent