Skip to main content

14 iunie 2024

Programul Sănătate prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare pentru Ghidul Solicitantului ,,Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”, cod apel: PS/325/PS P7/OP4/RSO4.5/PS P7 RSO4.5 A12 din cadrul Priorității 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Prin acest corigendum, perioada de depunere a cererilor de finanțare a fost extinsă până în data de 01 iulie 2024.

Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-in-oncologie-dotare-laboratoare-genetica-si-anatomie-patologica-cu-echipamente-medicale/

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent