Skip to main content

21 decembrie 2023

Programul Sănătate lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: “ „Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal – etapa I” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FSE+, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific ESO4.11.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt unități sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în domeniul endoscopiei digestive, diagnosticului și tratamentului cancerului colorectal.

Cancerul colorectal reprezintă a doua cauză de cancer în România. Anual se înregistrează aproximativ 13.000 de cazuri noi de cancer colorectal, reprezentând 13,5% din totalul cazurilor noi de cancer.

Programul Sănătate își propune să continue programele de screening derulate în perioada 2018-2023 și finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Apelul prezent sprijină implementarea recomandărilor EU și a celor mai bune practici la nivel național, astfel încât serviciile de screening pentru cancerul colorectal să fie accesibile tuturor categoriilor de populație în condiții de egală calitate și siguranță.

În contextul prezentului apel sunt vizate acțiuni de tipul ex: formarea personalului implicat în programul de screening; dezvoltare/ actualizare instrumente/metodologii, acțiuni menite a asigura o implementare unitară a proiectelor regionale de screening, etapa a II-a etc.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 5 de milioane de euro, apel cu acoperire națională.

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/screening-cancer-colorectal-dezvoltare-capacitate-program/

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.colorectal@mfe.gov.ro până la data de 16.01.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent