Skip to main content

15 ianuarie 2024

Programul Sănătate lansează în consultare publică Ghidul solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt entitățile menționate în Anexa 1 Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate, transmisă de AM POR conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investiții de tipul reabilitare/ modernizare/ extindere și dotare (dacă se consideră necesar) a infrastructurii publice a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.1. – operațiuni etapizate.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 39.409.299 euro, din care:

428.343 euro pentru regiunea mai puțin dezvoltată;
980.956 euro pentru regiunile mai dezvoltate.

Ghidul solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/proiecte-ambulatorii-por-etapizate/.

 

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email ambulatorii.etapizate@mfe.gov.ro până la data de 02.02.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent