Skip to main content

15 ianuarie 2024

Programul Sănătate lansează în consultare publică Ghidul solicitantului „Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea- faza a II-a a proiectului sprijinit prin POR 2014-2020”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea- faza a II-a a proiectului sprijinit prin POR 2014-2020” din cadrul Priorității 4: Investiții în infrastructuri spitalicești, FEDR Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, categoriile de solicitanți eligibili sunt menționați în Anexa 1: Lista beneficiarilor și operațiunilor etapizate transmisă de AM POR conform OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investițiile de tipul reabilitare/ modernizare/ extindere și dotare (dacă se consideră necesar) a Spitalului Județean de Urgență Tulcea, infrastructură sprijinită prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2.

Alocarea totală a apelului este de 35.425.842,48 euro.

Ghidul solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/proiect-spital-judetean-tulcea/

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email tulcea.etapizate@mfe.gov.ro până la data de 02.02.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent