Skip to main content

17 noiembrie 2023

Programul Sănătate lansează apelul „Investiții în infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major – Institutul Clinic Fundeni”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate publică Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte „Investiții în infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major – Institutul Clinic Fundeni” din cadrul Priorității 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant, FEDR Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 5833/16.11.2023.

Apelul este dedicat exclusiv Institutului Clinic Fundeni – unitate sanitară publică cu impact teritorial major care derulează intervenții multidisciplinare și care este acreditată pentru mai multe activități în domeniul transplantului (transplant multi-organ, transplant organ/ organe și transplant medular).

Obiectivul apelului vizează investiții în infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major – unitate sanitară publică care realizează intervenții multidisciplinare și care este acreditată pentru mai multe activități în domeniul transplantului – transplant multi organ, transplant organ/ organe, transplant medular, inclusiv terapii celulare (ex. construcție/ dotare, inclusiv laboratoare).

Această investiție va contribui la reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației, prin diagnosticarea precoce și tratarea cu succes a unor afecțiuni grave, ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul apelului de proiecte sunt cele care vizează construcție nouă și dotare cu echipamente medicale (inclusiv laboratoare) pentru Institutul Clinic Fundeni.

Apelul va fi deschis în sistemul informatic MySMIS2021 în perioada 17 noiembrie 2023 – 17 ianuarie 2024.

Alocarea totală a apelului este de 370.000.000 euro.

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-in-infrastructuri-spitalicesti-publice-noi-cu-impact-teritorial-major-institutul-clinic-fundeni/

Mai multe detalii aici si aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent