Skip to main content

03 octombrie 2023

Programul Sănătate lansează 4 apeluri în consultare publică

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică în consultare publică următoarele ghiduri:

1. Ghidul pentru Apelul de proiecte: „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I”, din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FSE+, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific ESO4.11

Pentru acest apel de proiecte, solicitant eligibil este institutul sau unitatea sanitară publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în diagnosticarea, stadializarea și tratamentul bolilor hepatice cronice de la stadiul de hepatită până la ciroza hepatică decompensată și hepatocarcinom.

Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 3.200.000 de euro, din care maximum 80,365% contribuție UE și 19,635% contribuție națională.

Informații suplimentare aici.


2. Ghidul pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”, din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt:

a) Unități sanitare publice de pediatrie cu personalitate juridică;
b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
c) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
d) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

Acțiunile sprijinite prin apelul de propuneri de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare în infrastructura unităților sanitare publice integrate spitalelor de pediatrie, inclusiv investiții în înființarea/ reabilitarea/ dotarea de cabinete de asistență medicală stomatologică în structura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie, care să furnizeze servicii de asistență medicală stomatologică acordată copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale.

Alocare totală pentru apelul de proiecte este de 42,5 milioane de euro.

Informații suplimentare aici.


 

3. Ghidul pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie”, din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt:

a) Unități sanitare publice de obstetrică ginecologie / spitale publice care au secții de obstetrică ginecologie;

b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

c) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

d) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

Acțiunile sprijinite prin apelul de propuneri de proiecte sunt vizate investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare în infrastructura structurilor sanitare/ alte structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie de obstetrică ginecologie, inclusiv unitățile sanitare care vor implementa programe de screening în vederea creșterii capacității acestora de a oferi servicii de screening prenatal și de urmărire a gravidei.

Alocare totală pentru apelul de proiecte este de 36 de milioane de euro.

Informații suplimentare aici.


4. Ghidul pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”, din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt:

a) Unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ acordă asistență medicală ambulatorie;

b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

c) Primăria Municipiului București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

d) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

Acțiunile sprijinite prin apelul de propuneri de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie.

Alocare totală pentru apelul de proiecte este de 140 de milioane de euro.

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent