Skip to main content

08 aprilie 2024

Programul Sănătate actualizează Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”, pentru apelurile de proeicte PS/219/PS P1/OP4/RSO4.5/PS P1 RSO4.5 A2 și PS/223/PS P1/OP4/RSO4.5/PS P1 RSO4.5 A2 din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 949/08.04.2024.Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-ambulatorii-spitalele-de-pediatrie-spitalelor-publice-care-au-sectii-de-pediatrie-inclusiv-investitii-asistenta-medicala-stomatologica/

Informaţii suplimentare aici şi aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent