Skip to main content

24 mai 2024

Programul Sănătate a lansat în consultare publică: Ghidul Solicitantului Investiții de tipul înființare/renovare/dotare cabinete de asistență medicală stomatologică care să furnizeze servicii copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale în ambulatoriile integrate spitalelor de pediatrie sau ambulatoriile spitalelor publice care au secții de pediatrie

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții de tipul înființare/renovare/dotare cabinete de asistență medicală stomatologică care să furnizeze servicii copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale în ambulatoriile integrate spitalelor de pediatrie sau ambulatoriile spitalelor publice care au secții de pediatrie” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt unități sanitare publice de pediatrie sau unități sanitare publice cu secții de pediatrie, autorități publice locale, Ministerul Sănătății și alte autorități publice centrale.

Acțiunile sprijinite prin apelul de proiecte sunt investiții de tipul înființare/renovare/dotare cabinete de asistență medicală stomatologică care să furnizeze servicii copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale în ambulatoriile integrate spitalelor de pediatrie sau ambulatoriile spitalelor publice care au secții de pediatrie.

Alocarea totală pentru apelurile de proiecte este de 8.750.000 euro, din care:

  • regiuni mai puțin dezvoltate: 85% contribuție UE și 15% contribuție națională
  • regiuni mai dezvoltate și 40% contribuție UE și 60% contribuție națională

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-cabinete-de-asistenta-medicala-stomatologica-din-cadrul-ambulatoriilor-integrate-spitalelor-de-pediatrie-sau-ambulatoriile-spitalelor-publice-care-au-sectii-de-pediatrie/

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.stomatologie@mfe.gov.ro până la data de 14.06.2024, data încheierii procesului de consultare publică.

Sursa aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent