Skip to main content

19 aprilie 2024

Programul Sănătate a lansat Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat” PS/325/PS P7/OP4/RSO4.5/PS P7 RSO4.5 A12 din cadrul Priorității 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant, FEDR,  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Pentru acest apel de proiecte, solicitanții eligibili sunt unități sanitare publice de interes regional/ județean care diagnostichează și tratează cancer- spitale județene care au secții de oncologie, iar prin excepție și spitalele județene/județene de urgență care nu au secții de oncologie.

Acțiunile sprijinite prin apelul de proiecte sunt investiții de tipul dotare cu echipamente în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat.

Alocarea totală pentru apelurile de proiecte este de 20 milioane de euro, din care 85% contribuție UE și 15% contribuție națională.

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-in-oncologie-dotare-laboratoare-genetica-si-anatomie-patologica-cu-echipamente-medicale/

Share:

asistent
Atlas - Asistent