Skip to main content

19 aprilie 2024

Programul Sănătate a lansat Ghidul Solicitantului „Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate”

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte „Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate”

PS/324/PS P4/OP4/RSO4.5/PS P4 RSO4.5 A8 din cadrul Priorității 4: Investiții în infrastructuri spitalicești și sanitare, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.Conform Programului Sănătate, în contextul prezentului ghid, grupul țintă eligibil se limitează la unitățile publice sprijinite prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate în contextul apelului POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice și care au utilitate exclusiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate.

Acțiunile sprijinite prin acest apel sunt investiții în spitalele publice din sistemul sanitar de stat sprijinite prin POIM 2014-2020 în contextul apelului POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, după cum urmează:

instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii și/sau reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.
Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 19.831.428,04 euro, din care 85% contribuție UE și 15% contribuție națională.

Cererile de finanțare se pot depune în perioada 19.04 -22.05.2024 prin intermediul sistemului MySMIS 2021.

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/fluide-medicale-etapizate/

Share:

asistent
Atlas - Asistent