Skip to main content

29 mai 2024

Programul Sănătate a lansat apelul pentru idei de proiecte

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate lansează apelul pentru idei de proiecte în domeniul sănătății/cu aplicabilitate în domeniul sănătății, în vederea constituirii unui portofoliu de idei de proiecte potențial finanțabile prin platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), instituită prin Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) și de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Regulamentelor (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 și (UE) 2021/241.

Orice promotor de idei de proiecte, interesat să contribuie în viitor la dezvoltarea acestui domeniu este invitat să transmită descrierea ideii sau ideilor de proiect la adresa ideestep.ps@mfe.gov.ro până în data de 3 iunie 2024, ora 12.00. Propunerile trebuie elaborate respectând recomandările din documentul Comunicarea Comisiei – Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), care poate fi accesat la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202403209.

Fișa pentru descrierea ideii sau ideilor de proiect se găsește în atașament, împreună cu informații necesare în vederea sprijinirii procesului de elaborare și transmitere a ideilor de proiect.

Accest apel nu reprezintă o solicitare/un concurs de proiecte, ci doar un apel pentru idei de proiecte. Acceptarea ideilor de proiecte în portofoliu nu înseamnă că aceste idei vor fi sau vor putea fi finanțate automat prin surse de finanțare publice și nu reprezintă un angajament din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Ideile de proiect trimise în cadrul acestui apel de idei pot fi utilizate ulterior de către promotor, și, după caz, partenerul/ii acestuia, pentru a participa la orice program/ procedură/apel de finanțare, aceștia păstrând drepturile de proprietate intelectuală.

Share:

asistent
Atlas - Asistent