Skip to main content

31 mai 2024

Programul Sănătate a actualizat Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate publică Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2249/29.05.2024 pentru aprobarea corrigendum-ului nr. 1 la Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte „Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”, aprobat anterior prin OMIPE nr. 1058/19.04.2024.

În conformitate cu art. 5 și 6 Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de anatomie patologică din cadrul spitalelor care asigură activitatea de anatomie patologică, sunt asimilate, în mod practic, laboratoarelor de anatomie patologică sprijinite prin acest apel, în privința formei de organizare.

Ca urmare, ghidul solicitantului este modificat astfel încât aceste servicii de anatomie patologică cu compartimentele de histopatologie și citologie sa fie eligibile în cadrul apelului.

Menționăm că modificările propuse nu afectează condițiile de acordare a finanțării, nu alterează efectele raporturilor juridice încheiate sau aflate în derulare și nu au impact asupra criteriilor de evaluare și selecție stabilite inițial în Ghidul Solicitantului.

Aceste document este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-in-oncologie-dotare-laboratoare-genetica-si-anatomie-patologica-cu-echipamente-medicale/

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent