Skip to main content

13 mai 2024

Programul Sănătate a actualizat Ghidul Solicitantului Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”, Cod apel: PS/313/PS P1/OP4/RSO4.5/PS P1 RSO4.5 A2 din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 2007/10.05.2024.

Prin acest corigendum, perioada de depunere a cererilor de finanțare a fost extinsă până în data de 24 mai 2024.

Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului este disponibil la:  https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/proiecte-ambulatorii-por-etapizate/

Sursa aici și aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent