Skip to main content

21 iunie 2024

Programul Național 2021-2027 Securitate Internă a lansat apelul IS11B Sprijinirea schimbului de informații conform acquis-ului Uniunii în domeniul securității, prin înființarea/adaptarea unor sisteme TIC naționale relevante pentru securitate, interoperabile și interconectate cu sistemele de informații și cu bazele de date relevante europene sau internaționale APEL DE FINANŢARE

Loading

Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului Național 2021-2027 Securitate internă:

IS11B Sprijinirea schimbului de informații conform acquis-ului Uniunii în domeniul securității, prin înființarea/adaptarea unor sisteme TIC naționale relevante pentru securitate, interoperabile și interconectate cu sistemele de informații și cu bazele de date relevante europene sau internaționale

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 12.500.000 LEI

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este 21 iunie 2025 ora 16:00

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare.

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin  aplicație ROFED.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghidul specific este publicat în aplicația ROFED. 

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent