Skip to main content

16 mai 2024

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare a lansat apelul AM4CS4 – Solidaritatea cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, relocare

Loading

Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului National 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare:  AM4CS4– Solidaritatea cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, relocare

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 2.487.950 de lei. 

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este  15 Martie 2025, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil pe pagina:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AM4CS4

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general și pe pagina Comunicare electronică.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghidul specific aferent apelului:

versiunea 1.0:

Ghid-specific-Vers.1.0-relocare-AM4CS4

Anexa-1-Cerere-de-finantare-MODEL-apelAM4CS4

Anexa_2_Grila_evaluare_admisibilitate_calitate_ponderi_apelAM4CS4

Sursa aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent