Skip to main content

21 iunie 2024

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare a lansat apelul AM41B – Consolidarea solidarității și cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, prin relocare/alte căi legale de protecție în Uniune (misiuni de selecție/specifice, instruire, identificarea și analizare căi legale complementare de admisie)

Loading

Autoritatea de Management Afaceri Interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, lansează apelul de proiecte, în cadrul Programului National 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare:

AM41B – Consolidarea solidarității și cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, prin relocare/alte căi legale de protecție în Uniune (misiuni de selecție/specifice, instruire, identificarea și analizare căi legale complementare de admisie)

Bugetul disponibil alocat apelului (FEN) este de 4.000.000 de lei. 

Termenul limită de transmitere a cererilor de finanțare este  20 iunie 2025, ora 16:00.

Reguli și instrucțiuni generale privind accesarea finanțării nerambursabile sunt stabilite prin Ghidul general. Contextul lansării prezentului apelul de proiecte, obiectivul, intervențiile și acțiunile eligibile, indicatori, grupul țintă vizat, bugetul disponibil și ratele de cofinanțare, beneficiarii eligibili, criteriile de evaluare, și alte reguli specifice prezentului apelului sunt stabilite prin Ghidul specific, anexat la prezentul anunț de lansare. 

Cererile de finanțare se pot depune (transmite) exclusiv online prin completarea și transmiterea formularului online disponibil în aplicația ROFED – https://rofed.mai.gov.ro/.

Reguli și precizări privind comunicarea electronică sunt stabilite prin Ghidul general.

Persoanele interesate pot solicita precizări/clarificări pe email la adresele menționate în Ghidul specific.

Răspunsurile la clarificări, alte precizări și eventualele versiuni revizuite ale ghidului specific vor fi publicate în cadrul prezentului anunț de lansare al apelului.

Ghidul specific aferent apelului este publicat pe ROFED.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent